Новите учебници за 2. клас одобрени от експертите на МОН

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

PDF на новите ни учебници

одобрени от експертите на МОН

Назад

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: Татяна Борисова,
Николина Димитрова, Събка Бенчева
Художник на илюстрациите: Тоня Горанова
Графичен дизайн: Борислав Кьосев,
Цвятко Остоич

Разгледайте част от учебника ТУК

Презентация ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Примерно годишно разпределение за ИУЧ   
Презентация   
Разширена и допълнителна подготовка   

 

 

ЧИТАНКА

Автори: Татяна Борисова,
Николина Димитрова, Събка Бенчева
Художник на илюстрациите: Тоня Горанова
Графичен дизайн: Борислав Кьосев,
Цвятко Остоич

Разгледайте част от учебника ТУК

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: Мария Герджикова,
Станка Вълкова, Деспина Василева,
Анелия Янковска-Сенгалевич
Графичен дизайн: Ивац Христов
Художник на илюстрации: Златан Рангелов

Разгледайте част от учебника ТУК

Презентация ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Примерно годишно разпределение за ИУЧ   
Презентация   
Разширена и допълнителна подготовка   

 

 

ЧИТАНКА

Автори: Мария Герджикова,
Станка Вълкова, Деспина Василева,
Анелия Янковска-Сенгалевич
Графичен дизайн: Ивац Христов
Художник на илюстрации: Златан Рангелов

Разгледайте част от учебника ТУК

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Мариана Богданова,
Мария Темникова, Виолина Иванова
Художник на илюстрациите:
Биляна Караманолева
Графичен дизайн: Ивац Христов

Разгледайте част от учебника ТУК

Презентация ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Примерно годишно разпределение за ИУЧ   
Презентация   

 

 

ОКОЛЕН СВЯТ

Автори: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова
Илюстрации и графичен дизайн:
Веселин Праматаров

Разгледайте част от учебника ТУК

Презентация ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Примерно годишно разпределение за ИУЧ 
Презентация   

 

 

МУЗИКА

Автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска,
Теодора Ватева-Балабанова
Графичен дизайн: Елина Чендова
Илюстрации: Биляна Караманолева

Разгледайте част от учебника ТУК

Презентация ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация   

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: Петя Иванова, Десислава Кралева, Мария Петрова
Графичен дизайн: Боряна Паскалева
Илюстрации: Иван Стоянов

Разгледайте част от учебника ТУК

Презентация ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация   

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева
Графичен дизайн: Боряна Паскалева, Деница Андреевска
Художник на илюстрациите на моделите: Йорданка Цанкова

Разгледайте част от учебника ТУК

Презентация ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация   

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Примерно годишно разпределение