Примерни разпределения на учебното съдържание за детските градини

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Новите учебни комплекти за 1. и 2. възрастова група в детската градина
"Моите приказни пътечки"

ФОРМУЛЯР ЗА КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 2-3 ГОДИШНИ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИВ ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ЗА 1. ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ФОРМУЛЯР ЗА ОТДЕЛНИ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 2-3 ГОДИШНИ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ЗА 1. ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 1. ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 2. ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Направление "МАТЕМАТИКА"

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ"

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Направление "МУЗИКА"

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

ДОПЪЛВАЩИ СИТУАЦИИ

ПРИМЕРНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Направление "МАТЕМАТИКА"

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ"

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Направление "МУЗИКА"

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

ДОПЪЛВАЩИ СИТУАЦИИ

ПРИМЕРНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Моите приказни пътечки 3. ПГ – ТУК

Вики и Ники 3. ПГ – ТУК 

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА" свали .docx свали .pdf

Направление "МАТЕМАТИКА" свали .docx свали .pdf

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ" свали .docx свали .pdf

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" свали .docx свали .pdf

Направление "МУЗИКА" свали .docx свали .pdf

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" свали .docx свали .pdf

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА" свали .docx свали .pdf

Входяща диагностика за трета възрастова група  свали .docx

 

ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА СМЕСЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "МОИТЕ ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ"

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА" свали .docx

Направление "МАТЕМАТИКА" свали .docx

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ" свали .docx

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" свали .docx

Направление "МУЗИКА" свали .docx

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" свали .docx

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Моите приказни пътечки 4. ПГ – ТУК

Вики и Ники 4. ПГ – ТУК

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА" свали .docx свали .pdf

Текстове, включени в тематичното съдържание по направление български език и литература

Направление "МАТЕМАТИКА" свали .docx свали .pdf

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ" свали .docx свали .pdf

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" свали .docx свали .pdf

Направление "МУЗИКА" свали .docx свали .pdf

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" свали .docx свали .pdf

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА" свали .docx свали .pdf

Входяща диагностика за четвърта възрастова група  свали .docx