Примерни разпределения за детските градини 3. и 4. възрастова група

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Моите приказни пътечки 3. ПГ – ТУК

Вики и Ники 3. ПГ – ТУК 

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА" свали .docx свали .pdf

Направление "МАТЕМАТИКА" свали .docx свали .pdf

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ" свали .docx свали .pdf

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" свали .docx свали .pdf

Направление "МУЗИКА" свали .docx свали .pdf

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" свали .docx свали .pdf

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА" свали .docx свали .pdf

Входяща диагностика за трета възрастова група  свали .docx

Изходяща диагностика за трета възрастова група  свали .docx

 

ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА СМЕСЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "МОИТЕ ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ"

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА" свали .docx

Направление "МАТЕМАТИКА" свали .docx

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ" свали .docx

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" свали .docx

Направление "МУЗИКА" свали .docx

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" свали .docx

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Моите приказни пътечки 4. ПГ – ТУК

Вики и Ники 4. ПГ – ТУК

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА" свали .docx свали .pdf

Текстове, включени в тематичното съдържание по направление български език и литература

Направление "МАТЕМАТИКА" свали .docx свали .pdf

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ" свали .docx свали .pdf

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" свали .docx свали .pdf

Направление "МУЗИКА" свали .docx свали .pdf

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" свали .docx свали .pdf

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА" свали .docx свали .pdf

Входяща диагностика за четвърта възрастова група  свали .docx

Изходяща диагностика за четвърта възрастова група  свали .docx