Примерни годишни разпределения Oxford University Press

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Примерни годишни разпределения Oxford University Press

 

 

Primary:  

Примерно годишно разпределение за 1 клас   
Примерно годишно разпределение за 2 клас   
Примерно годишно разпределение за 3 клас

  

Upper-Primary:

Примерно годишно разпределение за 5 клас   
Примерно годишно разпределение за 6 клас   
Примерно годишно разпределение за 7 клас   

 

Secondary:

 • за 8. клас:
Разпределение на INSIGHT за 8 клас, интензивно изучаване - 648 часа   
 
Разпределение на INSIGHT за 8 клас, разширено изучаване - 432 часа 
 
Разпределение на INSIGHT за 8 клас - 144 часа
 
Разпределение на INSIGHT за 8 клас - 72 часа 
 
Разпределение за SOLUTIONS за 8 клас, интензивно изучаване - 648 часа 
 
Разпределение за SOLUTIONS за 8 клас, разширено изучаване - 432 часа

 

  

 • за 9. клас: 
Разпределение на INSIGHT за 9 клас, интензивно изучаване - 144 часа   
 
Разпределение на INSIGHT за 9 класразширено изучаване - 216 часа 
 
Разпределение за SOLUTIONS за 9 клас, интензивно изучаване за ниво B1 първа част 144 часа 
 
Разпределение за SOLUTIONS за 9 класразширено изучаване - 216 часа
 
Разпределение за SOLUTIONS за 9 клас за ниво А1 първа част - 72 часа
 
Разпределение за SOLUTIONS за 9 клас за ниво А1 втора част - 72 часа

 
 

 

 • за 10. клас:
Разпределение на INSIGHT за 10 клас - 72 часа     
 
Разпределение на INSIGHT за 10 клас, интензивно изучаване - 72 часа 
 
Разпределение на INSIGHT за 10 клас за ниво B1 първа част - 72 часа
 
Разпределение за SOLUTIONS за 10 клас за ниво B1 първа част - 72 часа
 
Разпределение за SOLUTIONS за 10 клас за ниво B1 втора част - 72 часа
 

  

 • за 11. клас: 
Разпределение на INSIGHT за 11 клас за ниво B1 втора част - 72 часа  
 
Разпределение за SOLUTIONS за 11 клас за ниво B1 първа част - 72 часа 
 

  

 • за 12. клас: 
Разпределение на INSIGHT за 12 клас за ниво B1 - 62 часа      
 
Разпределение за SOLUTIONS за 12 клас за ниво B1 втора част - 62 часа