Новите учебници за 3. клас

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Новите учебници за 3. клас

 

 Презентация за 3. клас ТУК   

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Графичен дизайн: Борислав Кьосев и Цвятко Остоич
Художник на илюстрациите:
Тоня Горанова

ISBN: 978-954-18-1216-7

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение  
Примерно годишно разпределение за ИУЧ  
Примерно годишно разпределение за ИУЧ  
Презентация   

  

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Графичен дизайн: Ивац Христов
Художник на илюстрациите:
Златан Рангелов

ISBN: 978-954-18-1211-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Примерно годишно разпределение за ИУЧ  
Примерно годишно разпределение за ИУЧ  
Презентация   

  

 

ЧИТАНКА

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Графичен дизайн: Борислав Кьосев и Цвятко Остоич
Художник на илюстрациите:
Тоня Горанова

ISBN: 978-954-18-1212-9

Разгледайте част от учебника ТУК

  

 

ЧИТАНКА

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Графичен дизайн: Ивац Христов
Художник на илюстрациите:
Златан Рангелов

ISBN: 978-954-18-1217-4

Разгледайте част от учебника ТУК

  

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова
Художник на илюстрациите:
Биляна Караманолева
Графичен дизайн: Ивац Христов

ISBN: 978-954-18-1208-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Примерно годишно разпределение за ИУЧ  
Примерно годишно разпределение за ИУЧ  
Презентация   

  

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Автори: Ангел Ангелов – Ачо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова
Графичен дизайн: Илия Груев

ISBN: 978-954-18-1209-9

Разгледайте част от учебника ТУК

YouTube канал с разработки на уроци

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация   

  

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Автори: Румен Пенин, Георги Якимов
Графичен дизайн: Боряна Паскалева, Теменужка Стоева
Илюстрации:
проф. Борислав Стоев, Исай Пенчев

ISBN: 978-954-18-1214-3

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация   

  

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Автори: Максим Максимов, Десислава Миленкова
Илюстрации и графичен дизайн:
Веселин Праматаров

ISBN: 978-954-18-1213-6

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация   

  

 

МУЗИКА

Автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска
Илюстрации:
Биляна Караманолева
Графичен дизайн: Деян Красимиров Седларски, Мирела Даниелова Мирчева

ISBN: 978-954-18-1207-5

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация   

  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: Петя Иванова, Десислава Кралева, Калина Никова-Гинчева 
Графичен дизайн: проф. Владислав Паскалев, Боряна Паскалева

ISBN: 978-954-18-1210-5

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация   

  

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева
Графичен дизайн: Боряна Паскалева, Теменужка Стоева
Художник на илюстрациите на моделите:
Йорданка Цанкова

ISBN: 978-619-18-1193-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
Презентация