Вики и Ники 4. група

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

ВИКИ И НИКИ ЗА 4. ГРУПА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Одобрени от МОН

 

Назад

 Виж презентация за системата ТУК

     
  

 

Вики и Ники 4. ПГ – Познавателна книжка по Български език и литература

Автори: Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова

ISBN 978-954-18-1250-1

Одобрен със заповед № РД09-620/28.03.2018 г.

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
 
 

 

Вики и Ники 4. ПГ – Познавателна книжка по Математика

Автор: Тодорка Велинова

ISBN 978-619-215-224-6

Одобрен със заповед № РД09-622/28.03.2018 г.

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
 
 
Работни листове   
 

Вики и Ники 4. ПГ – Познавателна книжка по Околен свят

Автори: Мария Баева, Елка Янакиева

Одобрен със заповед № РД09-619/28.03.2018 г.

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение   
   

 

 

Вики и Ники 4. ПГ – Познавателна книжка по Музика, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии

Автори: Ирена Неделчева, Невена Христова

ISBN 978-619-215-225-3

Одобрен със заповед № РД09-621/28.03.2018 г.

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение