Бонуси при избор на учебница за 3.,7. и 9. клас

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Бонуси за 3. клас

 

 

 

Каталози 5.- 7. клас по образователни направления 

 

Вижте описание на бонусите към новите проекти на учебници за 7. Клас, одобрени на първи етап от МОН. 

 

 

Български език и литература 

 

Математика,информационни технологии и технологии и предприемачество 

 

Природни науки 

 

Обществени науки и гражданско образование 

 

Изкуства

 

 

  

Бонуси за 9. клас