12. клас профилирана подготовка - ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ

Днес бяха окончателно ОДОБРЕНИ новите ни учебници за 12. клас профилирана подготовка.

smileysmileysmileysmileysmiley

Учебниците ще могат да се използват в училище през новата учебна година, a още сега можете да ги разгледате на посочените линкове.


Възползвайте се!

================================
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
12. клас - Модул 3. Биосфера - структура и процеси ▶РАЗГЛЕДАЙ 
12. клас - Модул 4. Еволюция на биологичните системи ▶РАЗГЛЕДАЙ 


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
12. клас - Модул 5. България и регионална политика ▶РАЗГЛЕДАЙ 
12. клас - Модул 6. Географска и икономическа информация ▶РАЗГЛЕДАЙ 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
12. клас - Модул 3. УЕБ дизайн ▶РАЗГЛЕДАЙ 
12. клас - Модул 4. Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
12. клас - Модул 1. Власт и институции ▶РАЗГЛЕДАЙ 
12. клас - Модул 2. Култура и духовност ▶РАЗГЛЕДАЙ 
12. клас - Модул 3. Човек и общество ▶РАЗГЛЕДАЙ


МАТЕМАТИКА
12. клас - Модул 3. Практическа математика ▶РАЗГЛЕДАЙ


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
12. клас - Модул 5. Съвременна физика ▶РАЗГЛЕДАЙ 


ФИЛОСОФИЯ
12. клас - Модул 2. Философия и ценности ▶РАЗГЛЕДАЙ 
12. клас - Модул 5. Философия и политика - ОДОБРЕНО ПРЕЗ 2020 г. ▶РАЗГЛЕДАЙ 
12. клас - Модул 6. Психология на личността - ОДОБРЕНО ПРЕЗ 2020 г. ▶РАЗГЛЕДАЙ 


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
12. клас - Модул 4. Методи за контрол и анализ на веществата ▶РАЗГЛЕДАЙ 
12. клас - Модул 3. Химия на органичните вещества ▶РАЗГЛЕДАЙ 

 

================================