Читанка за 2. клас

Предмет Български език и литература
Клас 2. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
ISBN 9789541811320
Купи

Заповед за одобрение  РД 09 3123 /14.08.2017 г.

 

Читанката е увлекателен и разнообразен учебник, с който успешно се реализират литературното обучение и работата по извънкласно четене. В нея са включени интересни художествени текстове, обединени в самостоятелни цикли, ориентирани към различни цели и нагласи за четене и възприемане на литературните творби. Основните жанрове, представени в нея, са приказки (народни и авторови), разкази, стихотворения, басни, народни песни и гатанки. Децата се запознават с творби на български и чуждестранни писатели, класици и съвременни автори на произведения за деца.

 

Към всяко произведение е разработена система от задачи:

  • за разбиране на прочетеното;
  • за четене по роли;
  • за драматизация;
  • занимателни задачи;
  • задачи с тестов характер;
  • задачи с повишена трудност.

 

При работата с произведенията в читанката учениците възприемат, наблюдават, решават литературни задачи, като по този начин преоткриват и функционирането на изучаваните езикови явления в художествения език.