Читанка за 1. клас

Предмет Български език и литература
Клас 1. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
ISBN 9789541810217
Купи

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

 

Читанката има познавателен, занимателен и обучаващ характер. Включените художествени текстове са организирани в интересни и достъпни за възрастта тематични кръгове.

 

Читанката се отличава със:

  • систематизираното формиране на литературни компетентности за общуване с различните художествени творби;
  • представените към всеки текст рубрики „Ключ“ и „Речник“, които подпомагат малките ученици при извеждането на опорни за осмислянето на текста думи и за разширяване на лексикалния им запас;
  • поместването на уроци за упражнение, което разширява възможностите за работа с художествени текстове и за развиване на уменията за четене;
  • възможностите за обогатяване и развиване на устната и писмената реч.