Заглавие Автори Цена
За училишаща и общини
Цена

Разработено от

Цени

Ценоразпис

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки
Заглавие Автори Цена
за училища и общини
Цена
Вики и Ники – познавателна книжка по български език и литература за 3. подготвителна възрастова група Вики и Ники – познавателна книжка по български език и литература за 3. подготвителна възрастова група Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова 11,50 лв.
Вики и Ники – познавателна книжка по математика за 3. подготвителна възрастова група Вики и Ники – познавателна книжка по математика за 3. подготвителна възрастова група Тодорка Велинова 7,70 лв.
 Вики и Ники – познавателна книжка по околен свят за 3. подготвителна възрастова група Вики и Ники – познавателна книжка по околен свят за 3. подготвителна възрастова група Мария Баева, Елка Янакоева 11,50 лв.
 Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 3. подготвителна възрастова група Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 3. подготвителна възрастова група Ирена Неделчева, Невена Христова 11,50 лв.
 Вики и Ники  – познавателна книжка по български език и литература за 4. подготвителна възрастова група Вики и Ники – познавателна книжка по български език и литература за 4. подготвителна възрастова група Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова 11,30 лв.
Вики и Ники – познавателна книжка по математика за 4. подготвителна възрастова група Вики и Ники – познавателна книжка по математика за 4. подготвителна възрастова група Тодорка Велинова 10,30 лв.
Вики и Ники – познавателна книжка по околен свят за 4. подготвителна възрастова група Вики и Ники – познавателна книжка по околен свят за 4. подготвителна възрастова група Мария Баева, Елка Янакиева 10,30 лв.
 Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 4. подготвителна възрастова група Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 4. подготвителна възрастова група Ирена Неделчева, Невена Христова 10,30 лв.