Заглавие Автори Цена
За училишаща и общини
Цена

Разработено от

Цени

Ценоразпис

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки
Заглавие Автори Цена
за училища и общини
Цена
„ Географията - пътешествие и приключение" „ Географията - пътешествие и приключение" Румен Пенин 7,00 лв.
Приноси към теорията и практиката на езиковото образование Приноси към теорията и практиката на езиковото образование проф. д.п.н. Маргарита Георгиева, проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Росица Пенкова, доц. д-р Ваня Кръстанова 25,00 лв.
Наративът в образователния процес по български език Наративът в образователния процес по български език Мая Падешка 10,00 лв.
PHYSICAL GEOGRAPHY OF BULGARIA PHYSICAL GEOGRAPHY OF BULGARIA 50,00 лв.
Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5. – 12. клас на СОУ) Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5. – 12. клас на СОУ) Доц. д-р Ангел Петров 12,00 лв.
Ландшафтна география на България Ландшафтна география на България Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева 20,00 лв.
Физическа география и ландшафтна екология Терминологичен речник Физическа география и ландшафтна екология
Терминологичен речник
Румен Пенин 25,00 лв.
Мениджмънт на класа Мениджмънт на класа Силвия Николаева 10,00 лв.
Основи на физиката – I част Основи на физиката – I част Максим Максимов 7,00 лв.
Основи на физиката – II част Основи на физиката – II част Максим Максимов 7,00 лв.
Генетика на бактериите Генетика на бактериите Маргарита Пешева 13,00 лв.
Природна география на България Природна география на България Румен Пенин 35,00 лв.