Тетрадка №3 по математика за 1. клас

Предмет Математика
Клас 1. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Мариана Богданова, Мария Темникова
ISBN 9789541810194
Купи

Заповед за одобрение: РД09–1565/08.02.2017 г.

 

Учебните тетрадки № 1, 2 и 3 са неразделна част от комплекта. Основната им цел е да осигурят реални възможности за разширяване, задълбочаване и самоконтрол на знанията и уменията на учениците. Учебното съдържание на задачите и дейностите в тетрадките е оптимално дозирано, много добре подредено и в пълно единство със заложеното в учебника.

 

Включени са разнообразни задачи за различни равнища на дейност. Те са с различен формат – попълване на схеми, таблици и верижки; оцветяване, откриване на пропуснати числа; чертане, свързване и ограждане и много др.