Тетрадка №2 по български език за 2. клас

Предмет Български език и литература
Клас 2. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
ISBN 9789541811221
Купи

Заповед за одобрение  РД 09 3118 /14.08.2017 г.

 

Учебните тетрадки по български език № 1 и № 2 включват теми, които съответстват на учебника в частта му за езиково обучение. В тях се отделя специално внимание на овладяването на правописни умения. Всяка тема следва съдържанието на урочната единици от учебника, като включва система от дейности и задачи за:

  • мотивиране и актуализиране на знания;
  • диагностика на равнището на овладяване на учебното съдържание;
  • дейности за приложение на знанията на познавателни нива разпознаване, преобразуване, свързване по смисъл и форма, употреба;
  • затвърдяване на овладени знания, усъвършенстване на умения, осигуряване на пренос на знания и умения за изпълнение на интересни творчески езикови и речеви задачи;
  • усъвършенстване на уменията за правилно писане;
  • самооценка, проверка, оценяване.

 

Тетрадка № 1 по български език започва с тесни и широки редове, върху които се пише до тема Съществително име, а след това писането продължава върху широки редове. Писането в тетрадка № 2 е изцяло върху широки редове.