Тетрадка с диктовки за 1. клас

Предмет Български език и литература
Клас 1. клас
Тип издание Учебни помагала
Автори Росица Абланска, Нора Бановска
ISBN 9789541814475
Купи

Тетрадката с диктовки улеснява процеса на овладяване на писмената реч и формирането на правописните умения и навици на първокласниците. Тетрадката е съобразена с реда на буквите, посочен в учебната програма по български език и литература за 1. клас от 2015 година. Тя съдържа 17 теми от буквения етап, 7 теми от следбуквения етап и 1 контролна диктовка.

В терадката са включени:

· различни по вид диктовки – слухова, зрително-слухова, самодиктовка;

· задачи за усвояване и затвърдяване на писмените белези на изучаваните звукове;

· задачи за допълване на букви, думи и изречения;

· задачи за забавно усвояване на техниката за красиво писане;

· задачи за четене с разбиране.

Диктовките и езиковите задачи към тях могат да се използват както по време на урока, така и в избираемите учебни часове, и за самостоятелна или домашна работа.

Тетрадка е в помощ и на родителите в усилията им да проследяват напредъка и постиженията на своите деца.