Тетрадка по български език за 2. клас №2

Предмет Български език и литература
Клас 2. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
ISBN 9789541811207
Купи

Заповед за одобрение  РД 09 3123 /14.08.2017 г.

 

Учебните тетрадки по български език № 1 и № 2 съответстват изцяло на приложения модел в учебника. За всяка тема от учебника е разработена на една страница тема в тетрадката.

Чрез дейностите и задачите в тетрадките учениците развиват умения за:

  • успешно овладяване на знанията за езиковите единици;
  • разграничаване на отделните езикови категории;
  • включване на усвоените знания в конкретни речеви ситуации;
  • самооценка на равнището на овладяване на знанията.

Тетрадките осигуряват реално практическо приложение на знанията, което цели формиране на правилна устна и писмена реч и дава възможност за речена изява според възможностите на учениците.

 

Първата тетрадка по български език е с тесни и широки редове. Писането в широки редове е застъпено изцяло във втората тетрадка.