Табло по български език за 1. клас /Картинна азбука/

Предмет Български език и литература
Клас 1. клас
Тип издание Учебни табла
Автори Станка Вълкова, Христина Сергеева
ISBN 9789541809204

Таблото е част от учебния комплект по български език и литература за 1. клас. То подпомага изучаването на буквите, като:
● онагледява печатното и ръкописното им изписване; 
● представя изображения на познати и непознати на децата животни, чиито имена започват със съответната буква;
● насочва към думи, в които изучаваната буква е в различна позиция – в началото, в средата или в края;
● предлага модели на думите, подпомагащи осъзнаването на особеностите на изучавания звук;
● чрез визуализация създава положителна нагласа и улеснява наизустяването на българската азбука в нейната цялост и единство.
Този начин на структуриране на информацията в таблото подпомага възприемането и осмислянето на звуковете и буквите в периода на ограмотяването.

Таблото успешно може да се използва и в подготвителните групи в детската градина и в училището.