Сборник с текстове и игри за 1. възрастова група на детката градина

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Учебни помагала
Автори С. Здравкова, Ц. Илиева, М. Богданова, В. Янчева, М. Галчева, К. Галчева, Г. Иванова, Т. Бурдева, О. Христова, В. Кузмов, Р. Щерева, М. Соколова, Я. Червенова
ISBN 9789541814727
Купи