Сборник с текстове и игри за 1. възрастова група на детката градина

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Учебни помагала
Автори С. Здравкова, Ц. Илиева, М. Богданова, В. Янчева, М. Галчева, К. Галчева, Т. Бурдева, Даниела Симеонова-Чардакова
ISBN 9789541814727
Купи