Сборник задачи и тестове по физика и астрономия за 8., 9. и 10. клас /трето допълнено издание/

Предмет Физика и астрономия
Клас комб. групи/класове
Тип издание Учебни помагала
Автори Максим Максимов
ISBN 9789541802717
Купи

Сборникът включва около 1100 задачи върху цялото учебно съдържание по физика и астрономия (задължителна подготовка) с подробни решения или отговори. Той e разделен на три части: „Механика. Топлинни явления“ (8. клас); „Електричество и магнетизъм. Трептения и вълни“ (9. клас); „Светлина. От атома до Космоса“ (10. клас). По-голямата част от задачите са със същата степен на трудност, като онези в учебниците за задължителна подготовка. В рубриката "Допълнителни задачи" има и отделни задачи с повишена трудност. Задачите с избор на отговор са групирани по теми в тестове. Във второто издание са отчетени промените в учебното съдържание по физика и астрономия за 8. клас, направени в учебна програма от 2009 година, и сборникът е допълнен с нов раздел „Равновесие на твърди тела, течности и газове“.