Речник на понятията и литературните терними/ в обучението по литература за 5.–8. клас/

Предмет Български език и литература
Клас комб. групи/класове
Тип издание Учебни помагала
Автори Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
ISBN 9789541807040
Речникът на понятията и литературните термини в обучението по литература (5.–8. клас) изяснява понятия, явления, жанрове, художествени тропи, фигури на езика и др., които се изучават в прогимназиалния курс на средното училище. Литературните знания се поднасят на достъпен език, като строго се следи научната истина. Термините в речника са подредени по азбучен ред. В началото на статията е названието на описвания в нея термин, следва дефиницията, придружена с примери, където е необходимо. Речникът е предназначен за учениците от пети до осми клас, но може да бъде успешно използван както от зрелостници, които се подготвят за матура, така и от студенти, учители и всички, които искат да повишат литературната си култура.