Разпределения за 4. клас

Български език за 4. клас

Автори: Т. Борисова, Н. Георгиева, С. Бенчева
Страници: 132
ISBN: 9789541813669
Клас: 4. клас
Предмет: Български език и литература
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 4.клас - Т.Борисова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 4.клас - Т.Борисова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Читанка за 4. клас

Автори: Т. Борисова, Н. Георгиева, С. Бенчева
ISBN: 9789541813676
Клас: 4. клас
Предмет: Български език и литература
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 4.клас - Т.Борисова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 4.клас - Т.Борисова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.pdf
Галерия:

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Български език за 4. клас

Автори: М. Герджикова, С. Вълкова, Д. Василева, А. Янкова
Страници: 132
ISBN: 9789541813720
Клас: 4. клас
Предмет: Български език и литература

Учебникът по български език за 4. клас е съставен на основата на заложените в учебниците за 1., 2. и 3. клас комуникативен и дейностен подход. Използвани са разнообразни средства с цел да се съдейства за бързото ориентиране и активното включване на учениците при актуализирането, възприемането и затвърдяването на знанията, уменията и компетентностите, указани в учебната програма по БЕЛ за 4. клас. Работата с учебника се характеризира със следните особености:

 • Всяка тема за нови знания е съпроводена с тема за упражнение.
 • Следва се структура на урока, при която се започва с изходен текст. Той се превръща в основа за извеждане на новото езиково понятие и работа върху него.
 • Подредбата на задачите в хода на урока е съобразена с постепенно нарастване на равнището на трудност.
 • Всяка тема предвижда работа с изречения или с текст за редактиране.
 • Запазват се рубриките Какво да запомня, Как да науча, които дават възможност за подкрепа на учениците при изпълнението на задачите в хода на урока. Рубриките дават възможност и за актуализиране на стари знания и припомняне на ключови понятия от предишните класове.
 • Някои от темите имат обобщаващ характер с оглед на ключовата роля на 4. клас като завършващ началния етап на основната образователна степен.

 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 4.клас - М.Герджикова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 4.клас - М.Герджикова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Читанка за 4. клас

Автори: М. Герджикова, С. Вълкова, Д. Василева, А. Янковска - Сенгалевич
Страници: 144
ISBN: 9789541813737
Клас: 4. клас
Предмет: Български език и литература

В читанката за 4. клас са предложени разнообразни в тематично и жанрово отношение текстове, обособени в 7 тематични кръга.

Ключова цел на разработките е учениците да бъдат въведени в процеса на четене с разбиране. Поради това са предложени рубриките: Как да чета и да разбирам текста, Как да науча, Какво да запомня, Какво да знам.Те съпътстват конкретните текстове и постепенно, на емпирично равнище, поднасят знания и умения за осъществяването на процеса на четене с разбиране. Както и в читанките за 1., 2., и 3. клас е включена и рубриката Ключ.

 

 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 4.клас - М.Герджикова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 4.клас - М.Герджикова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Математика за 4. клас

Автори: М. Богданова, М. Темникова, В. Иванова
Страници: 144
ISBN: 9789541813829
Клас: 4. клас
Предмет: Математика

Учебникът по математика за 4. клас продължава заложения в учебниците за 1., 2. и 3. клас подход за представяне и структуриране на учебното съдържание.

 • Дава възможност учителят да мотивира дейността си, да подбере, организира и реализира методическата си работа в зависимост от равнището на развитие на знанията и уменията на обучаваните от него ученици, да съдейства за осигуряването на добра система от знания и умения за всеки от тях.
 • Използват се различни варианти на нагледност при работа с абстрактните математически понятия, ситуации; езикът на изложение е разбираем, достъпен за учениците; екипната работа е с приоритет.
 • Учениците имат възможност самостоятелно да избират и да решават конкретни задачи, чрез които да затвърдят и да приложат новите знания, творчески да надградят дадена ситуация, да открият закономерности, любопитна за тях информация; да решават практико-приложни задачи, свързани с реалния живот.
 • Съдейства за целенасочената подготовка на учениците за успешното им представяне на Националното външно оценяване (НВО) чрез система от задачи от този формат.
 • Осигурява много добра приемственост в обучението по математика между 4. и 5. клас.

 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Математика за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение по Математика за 4.клас.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 4.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Човекът и природата за 4. клас

Автори: Максим Максимов, Десислава Миленкова
Страници: 128
ISBN: 9789541813805
Клас: 4. клас
Предмет: Човекът и природата
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 4.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Компютърно моделиране за 4. клас + DVD

Автори: А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева
Страници: 108
ISBN: 9789541814055
Клас: 4. клас
Предмет: Компютърно моделиране

 

Връзка към задачите за 4. клас в оn-line режим ще намерите тукhttps://innovateconsult.net/km4/ 

 

Връзка към CD за 4. клас ще намерите тук: 

https://drive.google.com/file/d/1edllO_0r_m2LbzbRRSQDm4bmz9DYzDwJ/view?usp=sharing 

 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 4.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Технологии и предприемачество за 4. клас

Автори: Н. Цанев, Г. Йотова, Д. Кючукова, Е. Паламаркова, М. Кавданска, И. Неделчева
Страници: 72
ISBN: 9789541813898
Клас: 4. клас
Предмет: Технологии и предприемачество
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 4.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Изобразително изкуство за 4. клас

Автори: П. Иванова, Д. Кралева, К. Никова-Гинчева
Страници: 80
ISBN: 9789541813812
Клас: 4. клас
Предмет: Изобразително изкуство
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 4.клас.docx Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 4.клас.xlsx

Музика за 4. клас

Автори: Е. Вълчинова-Чендова, В. Ангелска, П. Марчева, Т. Ватева - Балабанова
Страници: 80
ISBN: 9789541813836
Клас: 4. клас
Предмет: Музика
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Музика за 4.клас.doc Примерно годишно разпределение по Музика за 4.клас.xlsx