Разпределения за ДГ

Тук ще намерите изцяло преработените по новия формат разпредления за познавателните книжки на марката БУЛВЕСТ 2000.

 

Примерно годишно разпределение за 1. група ► изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 2. група ► изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Български език изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Математика изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Околен свят изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Конструиране и технологии изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Изобразително изкуство изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Музика изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Физическа кулура изтегли

Входяща диагностика за 1. група ► изтегли

Изходяща диагностика за 1. група ► изтегли

Входяща диагностика за 2. група ► изтегли

Изходяща диагностика за 2. група ► изтегли

 

 

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Български език изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Математика изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Околен свят изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Конструиране и технологии изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Изобразително изкуство изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Музика изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Физическа култура изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 3. групa - основни допълващи педагогически ситуации изтегли .dox / изтегли .pdf

Входяща диагностика за 3. група ► изтегли

Изходяща диагностика за 3. група ► изтегли

 

 

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Български език изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Математика изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Околен свят изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Конструиране и технологии изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Изобразително изкуство изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Музика изтегли .dox / изтегли .pdf

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Физическа култура изтегли .dox / изтегли .pdf

Входяща диагностика за 4. група ► изтегли

Изходяща диагностика за 4. група ► изтегли

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации за 4. група ► изтегли .dox / изтегли .pdf

 

 

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Български език изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Математика изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Околен свят изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Конструиране и технологии изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Изобразително изкуство изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Музика изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Физическа култура изтегли

 

 

 

ВИКИ И НИКИ 3. групи

Познавателна книжка по Български език и литература ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Математика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Околен свят ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Конструиране и технологии ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Изобразително изкуство ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Музика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Физическа култура ► ИЗТЕГЛИ

 

ВИКИ И НИКИ 4. групи

Познавателна книжка по Български език и литература ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Математика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Околен свят ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Конструиране и технологии ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Изобразително изкуство ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Музика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Физическа култура ► ИЗТЕГЛИ