History and Civilization
Student's book
for the 9th grade
Part 2

Автори: Андрей Пантев, Георги Якимов, Надка Васева, Валентина Павлова, Пенка Костадинова, Ростислав Ботев, Искра Баева, Евгения Калинова, Зорница Велинова-Тренчева, Веселина Иванова
Цена: 0,00 лв.
Страници:
ISBN: 978-954-181-449-9

Описание

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

History and Civilization
Student's book
for the 9th grade
Part 2

Автори: Андрей Пантев, Георги Якимов, Надка Васева, Валентина Павлова, Пенка Костадинова, Ростислав Ботев, Искра Баева, Евгения Калинова, Зорница Велинова-Тренчева, Веселина Иванова
ISBN: 978-954-181-449-9