Chemistry ang enviromentel protection
Grade 9

Автори: доц. д-р инж. Данчо Даналев, Марко Костадинов, Лилия Овчарова-Кирилова, доц. д-р Свобода Бенева, инж. Маргарита Йотова
Цена: 9,60 лв.
Страници: 320
ISBN: 978-954-18-1362-1

Описание

Изданието Химия и опазване на околната среда – част 1 е предназначено за ученици, които в 9. клас ще изучават учебния предмет на английски език.
При разработването на изданието е заложена идеята то да се използва едновременно с одобрените от МОН учебници на издателството за 8. и 9. клас. Съдържанието му включва всички уроци за нови знания, ключови уроци за упражнение, уроци за лабораторна работа и тестови задачи.
Всеки урок за нови знания е базиран на функционална методика за преподаване на химия на английски език, която дава възможност на учениците да:
•    усвояват химичните знания и да разширяват езиковите компетентности на английски език;
•    обогатяват активния си речник;
•    използват научнопопулярна литература на английски език;
•    общуват лесно на английски език.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Chemistry ang enviromentel protection
Grade 9

Автори: доц. д-р инж. Данчо Даналев, Марко Костадинов, Лилия Овчарова-Кирилова, доц. д-р Свобода Бенева, инж. Маргарита Йотова
Страници: 320
ISBN: 978-954-18-1362-1

Изданието Химия и опазване на околната среда – част 1 е предназначено за ученици, които в 9. клас ще изучават учебния предмет на английски език.
При разработването на изданието е заложена идеята то да се използва едновременно с одобрените от МОН учебници на издателството за 8. и 9. клас. Съдържанието му включва всички уроци за нови знания, ключови уроци за упражнение, уроци за лабораторна работа и тестови задачи.
Всеки урок за нови знания е базиран на функционална методика за преподаване на химия на английски език, която дава възможност на учениците да:
•    усвояват химичните знания и да разширяват езиковите компетентности на английски език;
•    обогатяват активния си речник;
•    използват научнопопулярна литература на английски език;
•    общуват лесно на английски език.