Човекът и природата за 3. клас

Автори: Максим Максимов, Десислава Миленкова
Цена: 5,99 лв.
Страници: 72
ISBN: 978-954-18-1213-6

Описание

Човекът и природата е интегриран учебен предмет и логично надгражда формираните основополагащи компетентности в областта на природните науки във втори клас по учебния предмет околен свят. При изучаването му учениците усвояват знания за обекти в неживата и в живата природа, за човека и неговото здраве. Придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити, да правят изводи и заключения.

Учебникът се отличава с:

 • проста и ясна структура на изложението;
 • прецизност при въвеждане на новите понятия;
 • богат илюстративен материал – любопитни рисунки, схеми, таблици, чертежи, снимки;
 • отчитане на възрастовите особености на детето;
 • стимулиране на творческата активност;
 • разнообразни практически дейности – опити, качествени задачи, проучване, проекти, учебна екскурзия;
 • възможност за самостоятелна работа на ученика с учебника – в рубриката Въпроси и задачи, в уроците за Упражнение, Обобщение и Проверете какво сте научили, както и възможност за самооценяване.

Учебното съдържание в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и с учебната програма по човекът и природата за трети клас е разделено на три части:

I. Тела и вещества

II. Организмите и тяхната среда на живот

III. Човекът и здравословният начин на живот

В учебника са разработени 17 урока за нови знания, 9 урока за упражнения, 4 урока за начален преговор и обобщение и 2 теста за самооценка.

Учебникът е ценен помощник на ученика по пътя на разгадаването на природния свят и за формирането на отношение за опазване на околната среда и на собственото си здраве.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Човекът и природата за 3. клас

Автори: Максим Максимов, Десислава Миленкова
Страници: 72
ISBN: 978-954-18-1213-6
Цена: 5,99 лв.

Човекът и природата е интегриран учебен предмет и логично надгражда формираните основополагащи компетентности в областта на природните науки във втори клас по учебния предмет околен свят. При изучаването му учениците усвояват знания за обекти в неживата и в живата природа, за човека и неговото здраве. Придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити, да правят изводи и заключения.

Учебникът се отличава с:

 • проста и ясна структура на изложението;
 • прецизност при въвеждане на новите понятия;
 • богат илюстративен материал – любопитни рисунки, схеми, таблици, чертежи, снимки;
 • отчитане на възрастовите особености на детето;
 • стимулиране на творческата активност;
 • разнообразни практически дейности – опити, качествени задачи, проучване, проекти, учебна екскурзия;
 • възможност за самостоятелна работа на ученика с учебника – в рубриката Въпроси и задачи, в уроците за Упражнение, Обобщение и Проверете какво сте научили, както и възможност за самооценяване.

Учебното съдържание в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и с учебната програма по човекът и природата за трети клас е разделено на три части:

I. Тела и вещества

II. Организмите и тяхната среда на живот

III. Човекът и здравословният начин на живот

В учебника са разработени 17 урока за нови знания, 9 урока за упражнения, 4 урока за начален преговор и обобщение и 2 теста за самооценка.

Учебникът е ценен помощник на ученика по пътя на разгадаването на природния свят и за формирането на отношение за опазване на околната среда и на собственото си здраве.