Читанка за 2. клас (Борисова и колектив)

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Цена: 17,33 лв.
Страници: 120
ISBN: 978-954-18-1132-0

Описание

 Заповед за одобрение  РД 09 3123 /14.08.2017 г.

Читанката е увлекателен и разнообразен учебник, с който успешно се реализират литературното обучение и работата по извънкласно четене. В нея са включени интересни художествени текстове, обединени в самостоятелни цикли, ориентирани към различни цели и нагласи за четене и възприемане на литературните творби. Основните жанрове, представени в нея, са приказки (народни и авторови), разкази, стихотворения, басни, народни песни и гатанки. Децата се запознават с творби на български и чуждестранни писатели, класици и съвременни автори на произведения за деца.

Към всяко произведение е разработена система от задачи:

 • за разбиране на прочетеното;
 • за четене по роли;
 • за драматизация;
 • занимателни задачи;
 • задачи с тестов характер;
 • задачи с повишена трудност.

При работата с произведенията в читанката учениците възприемат, наблюдават, решават литературни задачи, като по този начин преоткриват и функционирането на изучаваните езикови явления в художествения език.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Читанка за 2. клас (Борисова и колектив)

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Страници: 120
ISBN: 978-954-18-1132-0

 Заповед за одобрение  РД 09 3123 /14.08.2017 г.

Читанката е увлекателен и разнообразен учебник, с който успешно се реализират литературното обучение и работата по извънкласно четене. В нея са включени интересни художествени текстове, обединени в самостоятелни цикли, ориентирани към различни цели и нагласи за четене и възприемане на литературните творби. Основните жанрове, представени в нея, са приказки (народни и авторови), разкази, стихотворения, басни, народни песни и гатанки. Децата се запознават с творби на български и чуждестранни писатели, класици и съвременни автори на произведения за деца.

Към всяко произведение е разработена система от задачи:

 • за разбиране на прочетеното;
 • за четене по роли;
 • за драматизация;
 • занимателни задачи;
 • задачи с тестов характер;
 • задачи с повишена трудност.

При работата с произведенията в читанката учениците възприемат, наблюдават, решават литературни задачи, като по този начин преоткриват и функционирането на изучаваните езикови явления в художествения език.