Химия и опазване на околната среда за 7. клас

Автори: Марко Костадинов, Лилия Овчарова-Кирилова, Свобода Бенева, Данчо Даналев, Маргарита Йотова
Цена: 11,52 лв.
Страници: 128
ISBN: 978-954-18-1223-5

Описание

Учебникът по химия и опазване на околната среда за 7. клас съответства на новата учебна програма по отношение на формулировката на темите, тяхната последователност и препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове. Учебното съдържание е разпределено в четири раздела:

 • Химична символика
 • Метали. Натрий и съединенията му
 • Неметали. Хлор и съединенията му
 • Периодичен закон и Периодична система

В учебника ясно са разграничени уроците за нови знания, упражнение, лабораторно упражнение и обобщение.

Уроците за нови знания са разработени на две страници с цел по-лесно възприемане на информацията от една урочна единица. Основните определения, понятия, изводи, обобщения и всички химични формули са ясно откроени в текста. Всеки урок за нови знания включва и рубриките:

 • Приложете наученото
 • Кратко обобщение
 • Ключови думи

Характерни в уроците за упражнение са логическите и познавателните задачи, които предоставят възможност на учениците за усвояване на знанията по лесен и забавен начин.

С лабораторните упражнения се цели да се овладеят основни експериментални умения и да се затвърдят теоретични знания.

Обобщителните уроци са с раздвижена структура. В началото е представена таблица с обобщение на раздела. Втората част е тест за контрол и оценка в два варианта.

Всеки раздел завършва с кратка информация за бележити учени, които имат важен принос в открития, свързани с конкретната тема.

Обособени са два урока за изготвянето на проект и изискващи самостоятелна работа с учебника, с научнопопулярна литература, с използване на интернет източници, включително и на чужд език.

Учебникът е написан на достъпен за седмокласниците език и дава не само знания и умения по химия, но и формира определен начин на мислене.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Химия и опазване на околната среда за 7. клас

Автори: Марко Костадинов, Лилия Овчарова-Кирилова, Свобода Бенева, Данчо Даналев, Маргарита Йотова
Страници: 128
ISBN: 978-954-18-1223-5
Цена: 11,52 лв.

Учебникът по химия и опазване на околната среда за 7. клас съответства на новата учебна програма по отношение на формулировката на темите, тяхната последователност и препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове. Учебното съдържание е разпределено в четири раздела:

 • Химична символика
 • Метали. Натрий и съединенията му
 • Неметали. Хлор и съединенията му
 • Периодичен закон и Периодична система

В учебника ясно са разграничени уроците за нови знания, упражнение, лабораторно упражнение и обобщение.

Уроците за нови знания са разработени на две страници с цел по-лесно възприемане на информацията от една урочна единица. Основните определения, понятия, изводи, обобщения и всички химични формули са ясно откроени в текста. Всеки урок за нови знания включва и рубриките:

 • Приложете наученото
 • Кратко обобщение
 • Ключови думи

Характерни в уроците за упражнение са логическите и познавателните задачи, които предоставят възможност на учениците за усвояване на знанията по лесен и забавен начин.

С лабораторните упражнения се цели да се овладеят основни експериментални умения и да се затвърдят теоретични знания.

Обобщителните уроци са с раздвижена структура. В началото е представена таблица с обобщение на раздела. Втората част е тест за контрол и оценка в два варианта.

Всеки раздел завършва с кратка информация за бележити учени, които имат важен принос в открития, свързани с конкретната тема.

Обособени са два урока за изготвянето на проект и изискващи самостоятелна работа с учебника, с научнопопулярна литература, с използване на интернет източници, включително и на чужд език.

Учебникът е написан на достъпен за седмокласниците език и дава не само знания и умения по химия, но и формира определен начин на мислене.