Тетрадка № 1 по български език за 2. клас (Борисова и колектив)

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Цена: 3,55 лв.
Страници: 40
ISBN: 978-954-18-1116-0

Описание

Заповед за одобрение  РД 09 3123 /14.08.2017 г.

Учебните тетрадки по български език № 1 и № 2 съответстват изцяло на приложения модел в учебника. За всяка тема от учебника е разработена на една страница тема в тетрадката.

Чрез дейностите и задачите в тетрадките учениците развиват умения за:

 • успешно овладяване на знанията за езиковите единици;
 • разграничаване на отделните езикови категории;
 • включване на усвоените знания в конкретни речеви ситуации;
 • самооценка на равнището на овладяване на знанията.

Тетрадките осигуряват реално практическо приложение на знанията, което цели формиране на правилна устна и писмена реч и дава възможност за речена изява според възможностите на учениците.

Първата тетрадка по български език е с тесни и широки редове. Писането в широки редове е застъпено изцяло във втората тетрадка.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Тетрадка № 1 по български език за 2. клас (Борисова и колектив)

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Страници: 40
ISBN: 978-954-18-1116-0

Заповед за одобрение  РД 09 3123 /14.08.2017 г.

Учебните тетрадки по български език № 1 и № 2 съответстват изцяло на приложения модел в учебника. За всяка тема от учебника е разработена на една страница тема в тетрадката.

Чрез дейностите и задачите в тетрадките учениците развиват умения за:

 • успешно овладяване на знанията за езиковите единици;
 • разграничаване на отделните езикови категории;
 • включване на усвоените знания в конкретни речеви ситуации;
 • самооценка на равнището на овладяване на знанията.

Тетрадките осигуряват реално практическо приложение на знанията, което цели формиране на правилна устна и писмена реч и дава възможност за речена изява според възможностите на учениците.

Първата тетрадка по български език е с тесни и широки редове. Писането в широки редове е застъпено изцяло във втората тетрадка.