Тетрадка по компютърно моделиране за 3. клас

Автори: Ангел Ангелов-Ачо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова
Цена: 7,20 лв.
Страници: 64, приложение 1 лист
ISBN: 978-954-18-1348-5

Описание

Тетрадката по компютърно моделиране за 3. клас е предназначена за самостоятелна работа. Тя съдържа 28 теми, които съответстват на темите в учебника и осигуряват успешна практическа работа за усвояване на знанията и уменията по учебния предмет както по време на урока, така и в домашни условия. Темите са разработените като система от функционално обвързани задачи, които съответстват тематично, съдържателно, логически и по степен на трудност на включените в учебника. Тетрадката осигурява възможност за изпробване на разнообразни решения, за развиване на творческото мислене при изпълнението на задачите. В нея е дадена възможност за писане, рисуване, чертаeне, свързване и експериментиране в зависимост от изискванията на съответната задача.

Комбинираното използване на учебника и тетрадката ще доведе до пълноценно усвояване на учебното съдържание.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Тетрадка по компютърно моделиране за 3. клас

Автори: Ангел Ангелов-Ачо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова
Страници: 64, приложение 1 лист
ISBN: 978-954-18-1348-5

Тетрадката по компютърно моделиране за 3. клас е предназначена за самостоятелна работа. Тя съдържа 28 теми, които съответстват на темите в учебника и осигуряват успешна практическа работа за усвояване на знанията и уменията по учебния предмет както по време на урока, така и в домашни условия. Темите са разработените като система от функционално обвързани задачи, които съответстват тематично, съдържателно, логически и по степен на трудност на включените в учебника. Тетрадката осигурява възможност за изпробване на разнообразни решения, за развиване на творческото мислене при изпълнението на задачите. В нея е дадена възможност за писане, рисуване, чертаeне, свързване и експериментиране в зависимост от изискванията на съответната задача.

Комбинираното използване на учебника и тетрадката ще доведе до пълноценно усвояване на учебното съдържание.