Тестове и самостоятелни работи по математика за 3. клас

Автори: Мариана Богданова и ария Темникова
Цена: 4,50 лв.
Страници: 68
ISBN: 978-954-18-1253-2

Описание

Учебното помагало е предназначено за ученици в трети клас. В него се предлагат тестове и самостоятелни работи за входяща, текуща и изходяща диагностика по математика, които са разработени в съответствие с учебната програма по математика за трети клас, утвърдена със заповед PД/09-1093/25.01.2017.

Тестовете и самостоятелните работи са предложени в два варианта, което създава условия за работа в две групи. Могат да се реализират след изучаването на определен обем от учебното съдържание. Поставеният знак „ножица“ показва как да се направи разрязването така, че всеки ученик или група да получат екземпляр от теста и от самостоятелната работа.

Целта на изданието е да подпомогне проверката и обективното оценяване на учебните постижения по математика на учениците от трети клас. Това дава възможност да се извърши необходимата корекционна работа за отстраняване на пропуските при усвояването на определено знание и изграждането на умения.

Всеки тест съдържа 5 задачи, а всяка от самостоятелните работи – 10 задачи. След десетата задача е поставен специален знак, който да подсеща учениците да извършат самопроверка на работата си. Поместена е и допълнителна задача за учениците с по-бърз темп на работа. Не е подходящо тя да се оценява.

В помагалото е предложено и ръководство за оценяване. По преценка на учителя може да се приеме и друг вариант за оценяване.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Тестове и самостоятелни работи по математика за 3. клас

Автори: Мариана Богданова и ария Темникова
Страници: 68
ISBN: 978-954-18-1253-2
Цена: 4,50 лв.

Учебното помагало е предназначено за ученици в трети клас. В него се предлагат тестове и самостоятелни работи за входяща, текуща и изходяща диагностика по математика, които са разработени в съответствие с учебната програма по математика за трети клас, утвърдена със заповед PД/09-1093/25.01.2017.

Тестовете и самостоятелните работи са предложени в два варианта, което създава условия за работа в две групи. Могат да се реализират след изучаването на определен обем от учебното съдържание. Поставеният знак „ножица“ показва как да се направи разрязването така, че всеки ученик или група да получат екземпляр от теста и от самостоятелната работа.

Целта на изданието е да подпомогне проверката и обективното оценяване на учебните постижения по математика на учениците от трети клас. Това дава възможност да се извърши необходимата корекционна работа за отстраняване на пропуските при усвояването на определено знание и изграждането на умения.

Всеки тест съдържа 5 задачи, а всяка от самостоятелните работи – 10 задачи. След десетата задача е поставен специален знак, който да подсеща учениците да извършат самопроверка на работата си. Поместена е и допълнителна задача за учениците с по-бърз темп на работа. Не е подходящо тя да се оценява.

В помагалото е предложено и ръководство за оценяване. По преценка на учителя може да се приеме и друг вариант за оценяване.