Речник на понятията и литературните терними
в обучението по литература за 5.–8. клас

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова и Илияна Кръстева
Цена: 3,50 лв.
Страници: 80
ISBN: 978-954-18-0704-0

Описание

Речникът на понятията и литературните термини в обучението по литература (5.–8. клас)  изяснява понятия, явления, жанрове, художествени тропи, фигури на езика и др., които се изучават в прогимназиалния курс на средното училище.
Литературните знания се поднасят на достъпен език, като строго се следи научната истина. Термините в речника са подредени по азбучен ред.
В началото на статията е названието на описвания в нея термин, следва дефиницията, придружена с примери, където е необходимо. Речникът е предназначен за учениците от пети до осми клас, но може да бъде успешно използван както от зрелостници, които се подготвят за матура, така и от студенти, учители и всички, които искат да повишат литературната си култура.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Речник на понятията и литературните терними
в обучението по литература за 5.–8. клас

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова и Илияна Кръстева
Страници: 80
ISBN: 978-954-18-0704-0

Речникът на понятията и литературните термини в обучението по литература (5.–8. клас)  изяснява понятия, явления, жанрове, художествени тропи, фигури на езика и др., които се изучават в прогимназиалния курс на средното училище.
Литературните знания се поднасят на достъпен език, като строго се следи научната истина. Термините в речника са подредени по азбучен ред.
В началото на статията е названието на описвания в нея термин, следва дефиницията, придружена с примери, където е необходимо. Речникът е предназначен за учениците от пети до осми клас, но може да бъде успешно използван както от зрелостници, които се подготвят за матура, така и от студенти, учители и всички, които искат да повишат литературната си култура.