Работни листове по химия и опазване на околната среда за 9. клас/втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Данчо Даналев, Лилия Овчарова-Кирилова, Марко Костадинов, Свобода Бенева
Цена: 4,50 лв.
Страници: 44
ISBN: 978-954-18-1238-9

Описание

Комплектът съдържа седем работни листа и пет теста с по два варианта (включващи входно и изходно равнище).

Във всеки вариант на тест са включени 8 задачи с избираем отговор и 4 задачи със свободен отговор. Работните листове имат разнообразни по съдържание и графично оформление логически, изчислителни и експериментални задачи. Те дават възможност на учениците да затвърдят знанията и обогатят уменията си за:

–  химичната символика и ползването ѝ при изразяване на химичните свойства на неорганичните и органичните съединения на въглерода;

–  свойствата на изучените въглеводороди и техните производни;

свързване на формули и наименования на въглеводороди и техни производни;

дефиниране на изучени вече химични понятия, свързани с химичните свойства и приложението на видовете въглеводороди и техните производни;

откриване на вещества по характерните им свойства (физични и химични) и приложението им в житейската практика.

 

Комплектът предоставя възможност на учителите за бърза проверка и реална оценка на усвоените знания от учениците и уменията им да прилагат тези знания при решаване на разнообразни задачи, енигматични материали, генетични преходи и др. Помагалото може да се използва успешно както в часовете по химия, така и за домашна работа.

 

 

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Работни листове по химия и опазване на околната среда за 9. клас/втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Данчо Даналев, Лилия Овчарова-Кирилова, Марко Костадинов, Свобода Бенева
Страници: 44
ISBN: 978-954-18-1238-9

Комплектът съдържа седем работни листа и пет теста с по два варианта (включващи входно и изходно равнище).

Във всеки вариант на тест са включени 8 задачи с избираем отговор и 4 задачи със свободен отговор. Работните листове имат разнообразни по съдържание и графично оформление логически, изчислителни и експериментални задачи. Те дават възможност на учениците да затвърдят знанията и обогатят уменията си за:

–  химичната символика и ползването ѝ при изразяване на химичните свойства на неорганичните и органичните съединения на въглерода;

–  свойствата на изучените въглеводороди и техните производни;

свързване на формули и наименования на въглеводороди и техни производни;

дефиниране на изучени вече химични понятия, свързани с химичните свойства и приложението на видовете въглеводороди и техните производни;

откриване на вещества по характерните им свойства (физични и химични) и приложението им в житейската практика.

 

Комплектът предоставя възможност на учителите за бърза проверка и реална оценка на усвоените знания от учениците и уменията им да прилагат тези знания при решаване на разнообразни задачи, енигматични материали, генетични преходи и др. Помагалото може да се използва успешно както в часовете по химия, така и за домашна работа.