Празници в детската градина
Сборник със сценарии
и разработки за 1. група

Автори: Маргарита Терзиева, Калина Кръстева, Огняна Георгиева, Диана Стефанова, Румяна Свирецова, Атанаска Мирчева, Надя Велева, София Димитрова, Преслава Пипева
Цена: 3,00 лв.
Страници: 56
ISBN: 978-954-18-0750-7

Описание

Сборникът е предназначен за учители и специалисти в областта на предучилищното възпитание и за студенти от педагогическите специалности.
Целта на помагалото е да:

 • обогати методическата литература с нови образци;
 • разкрие богатството от идеи и възможностите за иновации, свързани с националните ни традиции;
 • подпомогне педагогическата колегия във възпитанието и подготовката на децата, като предложи разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на държавните образователни изисквания;
 • разкрие достиженията на водещи учители в детските градини.

Помагалото съдържа сценарий за празника на мама и разработки на регламентирани и нерегламентирани ситуации на теми с празничен характер. Всяка една тема е разработена по модел, включващ следните рубрики:

 • Информация – съдържа сведения за празника и за елементите, които придават празничност на ситуацията.
 • Таблица – в нея са посочени направлението, ядрото, целта, задачите, видът на ситуацията, нагледните средства, материалите и художественият текст, необходими за реализирането на темата.
 • Обстановка – съдържа информация за обстановката, в която трябва да протече ситуацията.
 • Ход на реализиране – представен е подробно ходът на работата по темата.

Темата „Дар за мама. Осмомартенски поздрав за мама” е разработена като сценарий за празник. Той включва реплики на участниците с описание на жестовете, които ги съпровождат, стихотворения, заглавия на песните и описание на танците, предвидени за изпълнение по време на празника.
В края на сборника е посочена по теми използваната от авторите художествена литература.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Празници в детската градина
Сборник със сценарии
и разработки за 1. група

Автори: Маргарита Терзиева, Калина Кръстева, Огняна Георгиева, Диана Стефанова, Румяна Свирецова, Атанаска Мирчева, Надя Велева, София Димитрова, Преслава Пипева
Страници: 56
ISBN: 978-954-18-0750-7

Сборникът е предназначен за учители и специалисти в областта на предучилищното възпитание и за студенти от педагогическите специалности.
Целта на помагалото е да:

 • обогати методическата литература с нови образци;
 • разкрие богатството от идеи и възможностите за иновации, свързани с националните ни традиции;
 • подпомогне педагогическата колегия във възпитанието и подготовката на децата, като предложи разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на държавните образователни изисквания;
 • разкрие достиженията на водещи учители в детските градини.

Помагалото съдържа сценарий за празника на мама и разработки на регламентирани и нерегламентирани ситуации на теми с празничен характер. Всяка една тема е разработена по модел, включващ следните рубрики:

 • Информация – съдържа сведения за празника и за елементите, които придават празничност на ситуацията.
 • Таблица – в нея са посочени направлението, ядрото, целта, задачите, видът на ситуацията, нагледните средства, материалите и художественият текст, необходими за реализирането на темата.
 • Обстановка – съдържа информация за обстановката, в която трябва да протече ситуацията.
 • Ход на реализиране – представен е подробно ходът на работата по темата.

Темата „Дар за мама. Осмомартенски поздрав за мама” е разработена като сценарий за празник. Той включва реплики на участниците с описание на жестовете, които ги съпровождат, стихотворения, заглавия на песните и описание на танците, предвидени за изпълнение по време на празника.
В края на сборника е посочена по теми използваната от авторите художествена литература.