Наративът в образователния процес по български език

Автори: Мая Падешка
Цена: 10,00 лв.
Страници: 158
ISBN: 978-954-18-0907-5

Описание

В изследването „Наративът в образователния процес по български език“ се разработват въпроси, свързани с лингво­методически и технологични аспекти на овладяването на уме ния за създаване на текстове с наративен характер в съвре мен ното българско училище. Анализират се подходи към текстопоражда­нето в учебния процес по български език. Изследва се корпус от ученически наративни текстове (по преживяно и по въображе­ние), като се обосновава рецептивно­аналитичен модел, който позволява да се навлезе в текста на съвременния ученик от раз­лични, взаимодопълващи се гледни точки – аксиологични, струк­турни, езикови.Конструира се методически проект, включващ система от учебни дейности, който интегрира наративната компетентност на ученика с неговия психосоциокултурен опит.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Наративът в образователния процес по български език

Автори: Мая Падешка
Страници: 158
ISBN: 978-954-18-0907-5
Цена: 10,00 лв.

В изследването „Наративът в образователния процес по български език“ се разработват въпроси, свързани с лингво­методически и технологични аспекти на овладяването на уме ния за създаване на текстове с наративен характер в съвре мен ното българско училище. Анализират се подходи към текстопоражда­нето в учебния процес по български език. Изследва се корпус от ученически наративни текстове (по преживяно и по въображе­ние), като се обосновава рецептивно­аналитичен модел, който позволява да се навлезе в текста на съвременния ученик от раз­лични, взаимодопълващи се гледни точки – аксиологични, струк­турни, езикови.Конструира се методически проект, включващ система от учебни дейности, който интегрира наративната компетентност на ученика с неговия психосоциокултурен опит.