Моята приказна пътечка към българския език и литература – познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група

Автори: Стойка Здравкова и Цонка Илиева
Цена: 7,90 лв.
Страници: 80
ISBN: 978-954-18-1182-5

Описание

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към българския език и литература осигурява индивидуалната работа на 5 – 6-годишното дете по направление Български език и литература през цялата година.Съдържанието на книжката е разработено и структурирано в интересна и занимателна форма в 63 теми и е насочено към покриване на очакваните резултати от шестте образователни ядра: „Свързана реч“, „Речник“, „Граматически правилна реч“, „Звукова култура“, „Възприемане на литературно произведение“ и „Пресъздаване на литературно произведение“. Умело са съчетани темите с чисто езиково съдържание с темите за литературно обучение, като литературните текстове са основа за разработването на знанията за езиковите единици.  
Тя осигурява възможност на детето чрез интересни занимания, разнообразни езикови упражнения и игри и ярки литературни произведения неусетно да овладява представите и уменията, свързани с усъвършенстването на речта си и индивидуалното си творческо развитие.
Привлекателните визуални опори във всяка тема подкрепят и подпомагат неусетното овладяване на езиковото и литературното образователно съдържание и стимулират детския интерес към света на езика и литературата.
Книжката съдържа и система за проследяване на постиженията на детето, чрез която се проверява степента на усвояване на образователното съдържание в началото и в края на обучението в трета група и се оценява равнището на постигане на заложените в Държавния образователен стандарт очаквани резултати. Задачите дават възможност на учителя да определи характера и вида на дейностите, които е необходимо да използва при по-нататашната си работа.
Предложеното образователно съдържание покрива всички основни и допълнителни ситуации и гарантира плавния преход към четвърта подготвителна група.
 

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Моята приказна пътечка към българския език и литература – познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група

Автори: Стойка Здравкова и Цонка Илиева
Страници: 80
ISBN: 978-954-18-1182-5
Цена: 7,90 лв.

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към българския език и литература осигурява индивидуалната работа на 5 – 6-годишното дете по направление Български език и литература през цялата година.Съдържанието на книжката е разработено и структурирано в интересна и занимателна форма в 63 теми и е насочено към покриване на очакваните резултати от шестте образователни ядра: „Свързана реч“, „Речник“, „Граматически правилна реч“, „Звукова култура“, „Възприемане на литературно произведение“ и „Пресъздаване на литературно произведение“. Умело са съчетани темите с чисто езиково съдържание с темите за литературно обучение, като литературните текстове са основа за разработването на знанията за езиковите единици.  
Тя осигурява възможност на детето чрез интересни занимания, разнообразни езикови упражнения и игри и ярки литературни произведения неусетно да овладява представите и уменията, свързани с усъвършенстването на речта си и индивидуалното си творческо развитие.
Привлекателните визуални опори във всяка тема подкрепят и подпомагат неусетното овладяване на езиковото и литературното образователно съдържание и стимулират детския интерес към света на езика и литературата.
Книжката съдържа и система за проследяване на постиженията на детето, чрез която се проверява степента на усвояване на образователното съдържание в началото и в края на обучението в трета група и се оценява равнището на постигане на заложените в Държавния образователен стандарт очаквани резултати. Задачите дават възможност на учителя да определи характера и вида на дейностите, които е необходимо да използва при по-нататашната си работа.
Предложеното образователно съдържание покрива всички основни и допълнителни ситуации и гарантира плавния преход към четвърта подготвителна група.