Методическо ръководство
за реализиране на образователното съдържание
във 2. група на детската градина

Автори: Стойка Здравкова и колектив
Цена: 25,00 лв.
Страници: 464
ISBN: 978-954-18-1174-0

Описание

Методическото ръководство за втора възрастова група е част от учебно-методическия комплекс на програмна система Моите приказни пътечки. То е разработено в подкрепа на учителите при търсенето на ефективни технологични решения за проектиране на педагогическите ситуации и организация на педагогическите взаимодействия. В предложените идеи за педагогическите ситуации са включени както мотивационни, така и инструментални компоненти. Те са насочени към мотивиране на дейността на децата и в подкрепа на детските активности, които са проектирани под формата на игри, игрови упражнения, изобразителни, конструктивни, музикални и физически дейности.
Учебно-методическият комплекс включва още: книга за учителя; комплекти с работни листове по всички образователни направления, като книжните тела позволяват отделянето на всеки лист и неговото ползване в хода на конкретна ситуация; комплект с табла; CD – диск с музика; сборник с текстове, игри, песни, методически разработки на ситуации, сценарии за празници.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Методическо ръководство
за реализиране на образователното съдържание
във 2. група на детската градина

Автори: Стойка Здравкова и колектив
Страници: 464
ISBN: 978-954-18-1174-0
Цена: 25,00 лв.
Цена за училища и общини: 25,00 лв.

Методическото ръководство за втора възрастова група е част от учебно-методическия комплекс на програмна система Моите приказни пътечки. То е разработено в подкрепа на учителите при търсенето на ефективни технологични решения за проектиране на педагогическите ситуации и организация на педагогическите взаимодействия. В предложените идеи за педагогическите ситуации са включени както мотивационни, така и инструментални компоненти. Те са насочени към мотивиране на дейността на децата и в подкрепа на детските активности, които са проектирани под формата на игри, игрови упражнения, изобразителни, конструктивни, музикални и физически дейности.
Учебно-методическият комплекс включва още: книга за учителя; комплекти с работни листове по всички образователни направления, като книжните тела позволяват отделянето на всеки лист и неговото ползване в хода на конкретна ситуация; комплект с табла; CD – диск с музика; сборник с текстове, игри, песни, методически разработки на ситуации, сценарии за празници.