Материали в помощ на учителя по физика и астрономия за 8. клас - първа част за 9. клас при интензивно изучаване на чужд език

Автори: Максим Максимов
Цена: 5,00 лв.
Страници: 44
ISBN: 978-954-18-1060-6

Описание

Материалите в помощ на учителя по физика и астрономия за 8. клас съдържат:

Примерно годишно тематично разпределение на учебното съдържание по физика и астрономия за 8. клас със следната структура – разпределение на темите, компетентностите като очаквани резултати от обучението и новите понятия според учебната програма по учебни седмици за всеки от учебните срокове; контекст и дейности за всяка урочна единица; методи и форми на оценяване по теми и/или раздели.

Разпределението е разработено за следния хорариум – първи учебен срок – 2 часа седмично, втори срок – 1 час седмично (Лабораторните упражнения се изпълняват в края на учебната година.)

В електронната страница на издателство „Булвест 2000“ са публикувани още три варианта на примерно годишно тематично разпределение – в зависимост от броя на учебните часове през двата срока, както и от това кога се изпълняват лабораторните упражнения – в края на учебната година или след съответната тема за нови знания.

Тестове за контрол и оценка:

 • за входно равнище – два варианта;
 • за раздел Механика – четири варианта;
 • за раздел Топлинни явления – два варианта;
 • за изходно равнище (годишен преговор) – два варианта.

Всеки тест включва 14 тестови задачи – 12 задачи с избор на отговор и 2 задачи със свободен отговор.

Примерни спецификации:

 • на четири теста;
 • на изпитен материал за определяне на годишна оценка по физика и астрономия за 8. клас.

Спецификациите определят броя и видовете задачи – с избираем отговор, със свободен отговор, компетентностите като очаквани резултати от обучението, които се проверяват, разпределението на задачите по познавателни равнища; разпределението на общия брой точки между отделните задачи; схема за оценяване.

 • Отговори и решения на тестовите задачи.
 • Учебна програма по физика и астрономия за 8. клас.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Материали в помощ на учителя по физика и астрономия за 8. клас - първа част за 9. клас при интензивно изучаване на чужд език

Автори: Максим Максимов
Страници: 44
ISBN: 978-954-18-1060-6
Цена: 5,00 лв.

Материалите в помощ на учителя по физика и астрономия за 8. клас съдържат:

Примерно годишно тематично разпределение на учебното съдържание по физика и астрономия за 8. клас със следната структура – разпределение на темите, компетентностите като очаквани резултати от обучението и новите понятия според учебната програма по учебни седмици за всеки от учебните срокове; контекст и дейности за всяка урочна единица; методи и форми на оценяване по теми и/или раздели.

Разпределението е разработено за следния хорариум – първи учебен срок – 2 часа седмично, втори срок – 1 час седмично (Лабораторните упражнения се изпълняват в края на учебната година.)

В електронната страница на издателство „Булвест 2000“ са публикувани още три варианта на примерно годишно тематично разпределение – в зависимост от броя на учебните часове през двата срока, както и от това кога се изпълняват лабораторните упражнения – в края на учебната година или след съответната тема за нови знания.

Тестове за контрол и оценка:

 • за входно равнище – два варианта;
 • за раздел Механика – четири варианта;
 • за раздел Топлинни явления – два варианта;
 • за изходно равнище (годишен преговор) – два варианта.

Всеки тест включва 14 тестови задачи – 12 задачи с избор на отговор и 2 задачи със свободен отговор.

Примерни спецификации:

 • на четири теста;
 • на изпитен материал за определяне на годишна оценка по физика и астрономия за 8. клас.

Спецификациите определят броя и видовете задачи – с избираем отговор, със свободен отговор, компетентностите като очаквани резултати от обучението, които се проверяват, разпределението на задачите по познавателни равнища; разпределението на общия брой точки между отделните задачи; схема за оценяване.

 • Отговори и решения на тестовите задачи.
 • Учебна програма по физика и астрономия за 8. клас.