Литература за 9. клас

Автори: доц. д-р Бойко Пенчев, проф. д-р Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Цена: 19,00 лв.
Страници: 280
ISBN: 978-954-18-1244-0

Описание

Учебникът отговаря на новата учебна програма по литература за 9. клас по отношение на:

 • вида, броя, формулировките на темите от учебното съдържание и последователността при представянето им;
 •  съотношението между уроците за нови знания, за упражнение, за преговор и обобщение, за проверка и оценка на знанията и уменията. 

В учебника са включени всички художествени текстове (или откъси от тях), предвидени за изучаване от учебната програма. Текстовете са придружени от богат илюстративен материал, който по различен начин онагледява смисъла на изучаваните произведения.

Уроците са организирани в шест раздела, определени от учебната програма:

І. Просвещение

ІІ. Романтизъм

ІІІ. Реализъм

ІV. Модернизъм

V. Българско възраждане

VІ. Резюме

Учебникът предлага:

 • Пълна урочна система към всички теми от програмата – върху художествените текстове и върху писмените текстове за развиване на комуникативните умения.
 • Функционални рубрики, които са логически обвързани и са с практическа насоченост.
 • Методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и за осмисляне на посланията му, за защитаване на собствено мнение, за самостоятелно учене.
 • Възможност за проверка, оценка и самооценка на постиженията.

Информацията в учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Литература за 9. клас

Автори: доц. д-р Бойко Пенчев, проф. д-р Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Страници: 280
ISBN: 978-954-18-1244-0

Учебникът отговаря на новата учебна програма по литература за 9. клас по отношение на:

 • вида, броя, формулировките на темите от учебното съдържание и последователността при представянето им;
 •  съотношението между уроците за нови знания, за упражнение, за преговор и обобщение, за проверка и оценка на знанията и уменията. 

В учебника са включени всички художествени текстове (или откъси от тях), предвидени за изучаване от учебната програма. Текстовете са придружени от богат илюстративен материал, който по различен начин онагледява смисъла на изучаваните произведения.

Уроците са организирани в шест раздела, определени от учебната програма:

І. Просвещение

ІІ. Романтизъм

ІІІ. Реализъм

ІV. Модернизъм

V. Българско възраждане

VІ. Резюме

Учебникът предлага:

 • Пълна урочна система към всички теми от програмата – върху художествените текстове и върху писмените текстове за развиване на комуникативните умения.
 • Функционални рубрики, които са логически обвързани и са с практическа насоченост.
 • Методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и за осмисляне на посланията му, за защитаване на собствено мнение, за самостоятелно учене.
 • Възможност за проверка, оценка и самооценка на постиженията.

Информацията в учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки.