Ландшафтна география на България

Автори: Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева
Цена: 20,00 лв.
Страници: 236
ISBN: 978-954-18-0782-8

Описание

Монографията „Ландшафтна география на България“ обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в областта на комплексните ландшафтни проучвания. Отразени са и резултатите от изследванията в първия в страната научно-учебен ландшафтен стационар в гр. Земен.

Структурата на монографията включва развитието на ландшафтознанието в България, основните етапи и съвременните направления. Изяснени са базисни понятия, използвани в ландшафтознанието, както и факторите и закономерностите на формиране и диференциация на ландшафтите в България. Разгледани са досегашните класификационни системи на ландшафтите в България, както и съставените ландшафтни карти на страната. Особено внимание е отделено на районирането на природните територии, което представлява един от методите за изследване и систематизация на природнотериториалните обекти.

Монографията е предназначена за специалисти в областта на ландшафтознанието и ландшафтната екология, за студенти от специалностите „География”, „Регионално развитие и политика”, „Туризъм”, „География и биология” и „История и география” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и за специализирани магистърски програми в различни ВУЗ-ове на страната. Предлаганото издание ще бъде полезно и за студентите, изучаващи ландшафтни и екологични проблеми в техническите висши учебни заведения, както и за специалисти, занимаващи се с ландшафтно устройство, регионално развитие и други.
 

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Ландшафтна география на България

Автори: Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева
Страници: 236
ISBN: 978-954-18-0782-8
Цена: 20,00 лв.

Монографията „Ландшафтна география на България“ обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в областта на комплексните ландшафтни проучвания. Отразени са и резултатите от изследванията в първия в страната научно-учебен ландшафтен стационар в гр. Земен.

Структурата на монографията включва развитието на ландшафтознанието в България, основните етапи и съвременните направления. Изяснени са базисни понятия, използвани в ландшафтознанието, както и факторите и закономерностите на формиране и диференциация на ландшафтите в България. Разгледани са досегашните класификационни системи на ландшафтите в България, както и съставените ландшафтни карти на страната. Особено внимание е отделено на районирането на природните територии, което представлява един от методите за изследване и систематизация на природнотериториалните обекти.

Монографията е предназначена за специалисти в областта на ландшафтознанието и ландшафтната екология, за студенти от специалностите „География”, „Регионално развитие и политика”, „Туризъм”, „География и биология” и „История и география” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и за специализирани магистърски програми в различни ВУЗ-ове на страната. Предлаганото издание ще бъде полезно и за студентите, изучаващи ландшафтни и екологични проблеми в техническите висши учебни заведения, както и за специалисти, занимаващи се с ландшафтно устройство, регионално развитие и други.