Комплект работни листове по философия за 8. клас

Автори: Георги Каприев, Деница Каприева, Диана Маркова
Цена: 4,50 лв.
Страници: 52
ISBN: 978-954-18-1083-5

Описание

Работните листове към учебния комплект предлагат голямо разнообразие от упражнения, които трябва да регистрират нива на усвояване на знанията: описание, анализиране, сравняване, интерпретиране, дискутиране, креативно мислене, самостоятелно изследване. Те са обвързани с уроците за нови знания в учебника, т.е. задачите и упражненията в тях не са самоцелни, а улесняват разбирането на новите понятия и тяхната смислова употреба. Преобладават писмените задачи, но те предполагат и работа с учебника, с неговото електронно издание и в интернет. Визира се една зона на актуално развитие на учениците, като е планирано обучение в знание и умения, изпреварващи развитието на учениците и подпомагащи процесите на събуждане, проясняване и функционална пригодност, които са в стадий на съзряване. Поставените задачи имат елемент на сложност и предизвикателство и не могат да бъдат решени с налучкване. Това ще подпомогне и възможността за обективно оценяване на учениците.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Комплект работни листове по философия за 8. клас

Автори: Георги Каприев, Деница Каприева, Диана Маркова
Страници: 52
ISBN: 978-954-18-1083-5
Цена: 4,50 лв.

Работните листове към учебния комплект предлагат голямо разнообразие от упражнения, които трябва да регистрират нива на усвояване на знанията: описание, анализиране, сравняване, интерпретиране, дискутиране, креативно мислене, самостоятелно изследване. Те са обвързани с уроците за нови знания в учебника, т.е. задачите и упражненията в тях не са самоцелни, а улесняват разбирането на новите понятия и тяхната смислова употреба. Преобладават писмените задачи, но те предполагат и работа с учебника, с неговото електронно издание и в интернет. Визира се една зона на актуално развитие на учениците, като е планирано обучение в знание и умения, изпреварващи развитието на учениците и подпомагащи процесите на събуждане, проясняване и функционална пригодност, които са в стадий на съзряване. Поставените задачи имат елемент на сложност и предизвикателство и не могат да бъдат решени с налучкване. Това ще подпомогне и възможността за обективно оценяване на учениците.