Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2. клас

Автори: Елена Джамбазова и Силвана Ингелска
Цена: 5,00 лв.
Страници: 124
ISBN: 978-954-18-1176-4; 978-619-215-177-5

Описание

Книгата за учителя е методическо помагало, в което могат да се намерят нормативни документи, на чиято основа трябва да се реализира физическото възпитание в началното училище. Направена е кратка характеристика на всички средства за физическо възпитание, отразени в програмата, и на методическата последователност за овладяването им от учениците. Посочени са най-често допусканите от тях грешки и начини за отстраняването им. Дадени са насоки за организирането на учениците при всяко упражнение, за затвърдяване и усъвършенстване на движенията. Опани са примерни стационарни комбинации и игри. Приложена е таблица за оценяване на физическата дееспособност на учениците.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2. клас

Автори: Елена Джамбазова и Силвана Ингелска
Страници: 124
ISBN: 978-954-18-1176-4; 978-619-215-177-5
Цена: 5,00 лв.

Книгата за учителя е методическо помагало, в което могат да се намерят нормативни документи, на чиято основа трябва да се реализира физическото възпитание в началното училище. Направена е кратка характеристика на всички средства за физическо възпитание, отразени в програмата, и на методическата последователност за овладяването им от учениците. Посочени са най-често допусканите от тях грешки и начини за отстраняването им. Дадени са насоки за организирането на учениците при всяко упражнение, за затвърдяване и усъвършенстване на движенията. Опани са примерни стационарни комбинации и игри. Приложена е таблица за оценяване на физическата дееспособност на учениците.