Книга за учителя за 2. група в детската градина

Автори: Ст. Здравкова и колектив
Цена: 20,00 лв.
Страници: 212
ISBN: 978-954-18-1171-9

Описание

Книгата представя философията и концепцията на системата "Моите приказни пътечки" в частта й за втора група.

В нея са разработени принципите, съдържанието и педагогическата технология, върху които е изградена системата. Описани са формите, методите, похватите и средствата за реализирането на образователната стратегия на авторите на системата, която е базирана на възръстовите особености на децата в тази група и на идеята за осигуряване на възможности за индивидуално творческо развитие на всяко дете. Структурата на книгата повтаря и допълва модела за първа група.

Съдържанието й е разработено на принципа на комплексно представяне на всяко от образователните направления при спазване на определената от програмата последователност. 

Разработката за всяко от направленията съдържа: целите и задачите за направлението; очакваните резултати; педагогическата технология, която авторите предлагат да бъде прилагана при реализиране на образователното съдържание на направлението; примерно месечно и седмично разпределение на тематичното съдържание по видове ситуации (основни, основни-допълващи и допълнителни); диагностични процедури за измерване и оценяване постиженията на децата в началото и в края на учебната година.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Книга за учителя за 2. група в детската градина

Автори: Ст. Здравкова и колектив
Страници: 212
ISBN: 978-954-18-1171-9
Цена: 20,00 лв.

Книгата представя философията и концепцията на системата "Моите приказни пътечки" в частта й за втора група.

В нея са разработени принципите, съдържанието и педагогическата технология, върху които е изградена системата. Описани са формите, методите, похватите и средствата за реализирането на образователната стратегия на авторите на системата, която е базирана на възръстовите особености на децата в тази група и на идеята за осигуряване на възможности за индивидуално творческо развитие на всяко дете. Структурата на книгата повтаря и допълва модела за първа група.

Съдържанието й е разработено на принципа на комплексно представяне на всяко от образователните направления при спазване на определената от програмата последователност. 

Разработката за всяко от направленията съдържа: целите и задачите за направлението; очакваните резултати; педагогическата технология, която авторите предлагат да бъде прилагана при реализиране на образователното съдържание на направлението; примерно месечно и седмично разпределение на тематичното съдържание по видове ситуации (основни, основни-допълващи и допълнителни); диагностични процедури за измерване и оценяване постиженията на децата в началото и в края на учебната година.