История и цивилизация за 8. клас - първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Андрей Пантев и колектив
Цена: 15,00 лв.
Страници: 244
ISBN: 978-954-18-1076-7

Описание

Заповед за одобрение  РД 09 317 /14.08.2017 г.

Учебникът отговаря на заложените в програмата на МОН изисквания за учебно съдържание по отношение на области на компетентности, очаквани резултати, нови понятия. Той притежава добре разработен методически апарат с разнообразни материали, които развиват уменията на учениците. Съобразен е с техните възрастови характеристики и осигурява възможност за динамичен учебен процес. Учебната информация е разделена на 4 теми, подредени в хронологичен и тематично-проблемен ред. Разработени са уроци за: 

 • нови знания (45);
 • упражнение (8);
 • практически дейности (8);
 • обобщение и преговор (8);
 • тематичен контрол и оценка (5).

Учебната информация в уроците за нови знания е балансирана върху 4 страници и поднесена като достъпен, интересен и четивен исторически разказ. Те започват с проблемен въпрос върху изучаваното съдържание. Включват разнообразни рубрики, въпроси и задачи за проверка на знанията и приложение на наученото.  Уроците за упражнение имат за цел да развиват и затвърждават определени умения у учениците. Те дават алгоритъм и примерен модел за изпълнение на задачите. Поставят задача за самостоятелна работа по различни исторически източници. Целта на уроците за практически дейности е приложение на наученото в нова интересна ситуация, в която учениците проявяват активност и креативност при търсенето на решение на задача или създаването на продукт. Обобщителните и преговорните уроци са съобразени с трите тематични акцента в учебната програма. Те се състоят от две части – репродуктивна и творческо-изследователска.  

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

История и цивилизация за 8. клас - първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Андрей Пантев и колектив
Страници: 244
ISBN: 978-954-18-1076-7
Цена: 15,00 лв.

Заповед за одобрение  РД 09 317 /14.08.2017 г.

Учебникът отговаря на заложените в програмата на МОН изисквания за учебно съдържание по отношение на области на компетентности, очаквани резултати, нови понятия. Той притежава добре разработен методически апарат с разнообразни материали, които развиват уменията на учениците. Съобразен е с техните възрастови характеристики и осигурява възможност за динамичен учебен процес. Учебната информация е разделена на 4 теми, подредени в хронологичен и тематично-проблемен ред. Разработени са уроци за: 

 • нови знания (45);
 • упражнение (8);
 • практически дейности (8);
 • обобщение и преговор (8);
 • тематичен контрол и оценка (5).

Учебната информация в уроците за нови знания е балансирана върху 4 страници и поднесена като достъпен, интересен и четивен исторически разказ. Те започват с проблемен въпрос върху изучаваното съдържание. Включват разнообразни рубрики, въпроси и задачи за проверка на знанията и приложение на наученото.  Уроците за упражнение имат за цел да развиват и затвърждават определени умения у учениците. Те дават алгоритъм и примерен модел за изпълнение на задачите. Поставят задача за самостоятелна работа по различни исторически източници. Целта на уроците за практически дейности е приложение на наученото в нова интересна ситуация, в която учениците проявяват активност и креативност при търсенето на решение на задача или създаването на продукт. Обобщителните и преговорните уроци са съобразени с трите тематични акцента в учебната програма. Те се състоят от две части – репродуктивна и творческо-изследователска.