Искам да опозная България (Учебно помагало по роден край за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина)

Автори: Ваня Петрова и Елка Янакиева
Цена: 7,00 лв.
Страници: 60
ISBN: 978-954-18-0946-4

Описание

Помагалото по Роден край за първи клас за български деца в чужбина е създадено в съответствие с обществените цели и потребности от стимулиране изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница. То е съобразено изцяло с учебната програма по роден край за 1. клас и с особеностите на учебния процес в неделното училище. Целта му е да запознае децата с красивата и разнообразна природа на България, с историята и празниците на българския народ, с неговите герои и творци.
Помагалото включва 25 теми и 3 проекта, богато илюстрирани с фотографии и рисунки и включващи множество интересни задачи, скрити картини, кръстословици и ребуси. Съдържанието му е ориентирано изцяло към стимулиране на интереса на децата към България – език, природа, история и култура. Много от поставените задачи изискват комуникация и общуване между учители, родители и деца, тъй като това е едно от най-ефективните средства за съхраняване на националното самосъзнание, душевност и култура.
То предоставя възможност на първокласниците да разказват своите впечатления от от местата, които са посетили в страната ни. С помагалото те сами откриват защо България е неповторима и интересна страна, докосват се до богатата българска култура и традиции и изпитват радост и гордост от това да си българин.
Помагалото включва и играта „Познаваш ли България?“, която по забавен начин актуализира и обогатява познанията на деца за родината ни.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Искам да опозная България (Учебно помагало по роден край за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина)

Автори: Ваня Петрова и Елка Янакиева
Страници: 60
ISBN: 978-954-18-0946-4
Цена: 7,00 лв.

Помагалото по Роден край за първи клас за български деца в чужбина е създадено в съответствие с обществените цели и потребности от стимулиране изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница. То е съобразено изцяло с учебната програма по роден край за 1. клас и с особеностите на учебния процес в неделното училище. Целта му е да запознае децата с красивата и разнообразна природа на България, с историята и празниците на българския народ, с неговите герои и творци.
Помагалото включва 25 теми и 3 проекта, богато илюстрирани с фотографии и рисунки и включващи множество интересни задачи, скрити картини, кръстословици и ребуси. Съдържанието му е ориентирано изцяло към стимулиране на интереса на децата към България – език, природа, история и култура. Много от поставените задачи изискват комуникация и общуване между учители, родители и деца, тъй като това е едно от най-ефективните средства за съхраняване на националното самосъзнание, душевност и култура.
То предоставя възможност на първокласниците да разказват своите впечатления от от местата, които са посетили в страната ни. С помагалото те сами откриват защо България е неповторима и интересна страна, докосват се до богатата българска култура и традиции и изпитват радост и гордост от това да си българин.
Помагалото включва и играта „Познаваш ли България?“, която по забавен начин актуализира и обогатява познанията на деца за родината ни.