Искам да науча повече по български език и литература във втори клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми часове

Автори: Христина Сергеева, Лилия Вълкова
Цена: 5,50 лв.
Страници: 68
ISBN: 978-954-18-1164-1

Описание

Учебното помагало разширява и допълва подготовката по български език и литература в избираемите учебни часове, като надгражда усвоените знания, умения и компетентности, придобити в задължителните часове във 2. клас. Разработените в него 32 теми изцяло следват усвоеното учебно съдържание от всяка седмица. Те са представени на две страници. Предложени са и теми за входяща и изходяща диагностика.
Помагалото съдържа:

 •     разнообразни и занимателни дейности, които допринасят за развиването на езиковите, литературните и комуникативно-речевите умения на учениците;
 •     текстове за усъвършенстване на уменията за четене и разбиране, съобразени с възрастовите особености на второкласниците;
 •     занимателни задачи – за рисуване и оцветяване, за свързване, за избор на верен отговор, кръстословици и др.;
 •     задачи за създаване на различни видове текстове, заложени в учебната програма за 2. клас;
 •     функционални илюстрации към познати за учениците литературни произведения. Те улесняват възприемането и изпълнението на задачите и създават позитивна нагласа за работа.

Помагалото може да послужи на учениците, учителите и родителите в езиковото и литературното обучение във 2. клас. Предложена е и примерна учебна програма за разширена и допълнителна подготовка по БЕЛ в избираеми учебни часове. Помагалото може да се използва както в избираемите учебни часове, така и за диференцирана, индивидуална и самостоятелна работа.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Искам да науча повече по български език и литература във втори клас. Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми часове

Автори: Христина Сергеева, Лилия Вълкова
Страници: 68
ISBN: 978-954-18-1164-1
Цена: 5,50 лв.

Учебното помагало разширява и допълва подготовката по български език и литература в избираемите учебни часове, като надгражда усвоените знания, умения и компетентности, придобити в задължителните часове във 2. клас. Разработените в него 32 теми изцяло следват усвоеното учебно съдържание от всяка седмица. Те са представени на две страници. Предложени са и теми за входяща и изходяща диагностика.
Помагалото съдържа:

 •     разнообразни и занимателни дейности, които допринасят за развиването на езиковите, литературните и комуникативно-речевите умения на учениците;
 •     текстове за усъвършенстване на уменията за четене и разбиране, съобразени с възрастовите особености на второкласниците;
 •     занимателни задачи – за рисуване и оцветяване, за свързване, за избор на верен отговор, кръстословици и др.;
 •     задачи за създаване на различни видове текстове, заложени в учебната програма за 2. клас;
 •     функционални илюстрации към познати за учениците литературни произведения. Те улесняват възприемането и изпълнението на задачите и създават позитивна нагласа за работа.

Помагалото може да послужи на учениците, учителите и родителите в езиковото и литературното обучение във 2. клас. Предложена е и примерна учебна програма за разширена и допълнителна подготовка по БЕЛ в избираеми учебни часове. Помагалото може да се използва както в избираемите учебни часове, така и за диференцирана, индивидуална и самостоятелна работа.