Диктовки за развитие на писмената реч в 1. клас

Автори: Росица Абланска, Нона Бановска
Цена: 2,50 лв.
Страници: 32
ISBN: 978-954-18-1162-7

Описание

Целта на помагалото е да улесни работата на учители и родители в развитието на писмената реч на първокласниците. То съдържа различни видове диктовки: слухова, подборна и самодиктовка. Учителят може да използва диктовките както в учебните часове, така и в часовете за самоподготовка.

Помагалото е съобразено с изискванията на учебната програма по български език в първи клас и е структурирано в два раздела – буквен и следбуквен етап на обучение.

 Диктовките, включени в него, са съобразени с:

 • реда на буквите, заложен в учебната програма по български език и литература в първи клас;
 • фонематичната особеност на изучавания звук;
 •   изучаваната в дадената тема правописна особеност.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Диктовки за развитие на писмената реч в 1. клас

Автори: Росица Абланска, Нона Бановска
Страници: 32
ISBN: 978-954-18-1162-7
Цена: 2,50 лв.

Целта на помагалото е да улесни работата на учители и родители в развитието на писмената реч на първокласниците. То съдържа различни видове диктовки: слухова, подборна и самодиктовка. Учителят може да използва диктовките както в учебните часове, така и в часовете за самоподготовка.

Помагалото е съобразено с изискванията на учебната програма по български език в първи клас и е структурирано в два раздела – буквен и следбуквен етап на обучение.

 Диктовките, включени в него, са съобразени с:

 • реда на буквите, заложен в учебната програма по български език и литература в първи клас;
 • фонематичната особеност на изучавания звук;
 •   изучаваната в дадената тема правописна особеност.