География и икономика за 9. клас / втора част на 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: проф. д-р Румен Пенин, доц. д-р Тони Трайков, гл. ас. Димитър Желев ,Валентина Стоянова
Цена: 15,00 лв.
Страници: 144
ISBN: 978-954-18-1236-5

Описание

Учебникът е основната част от учебно-методическия комплект по география и икономика за 9. клас. Стремежът на авторите е да се осигури възможност за по-лесното предаване на знания от учителя на ученика, като се включат съвременни интерактивни методи на преподаване и учене.
Той дава възможност за постигане на Държавните образователни стандарти за учебно съдържание и заложените в учебната програма по география и икономика за 9. клас компетентности като очаквани резултати от обучението.
Учебникът се отличава с ясната си структура, с богатия си методически апарат и разнообразните си илюстрации.
Учебникът отговаря на новата учебна програма по география и икономика за 9. клас по отношение на:

 • вида, броя и съдържанието на темите;
 • последователността при представяне на темите от учебното съдържание;
 • съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

 Учебният материал е разпределен в три раздела:

 • Население и политическа карта
 • Световно стопанство
 • Регионална география

Уроците за нови знания са разработени чрез:

 • ключов за темата въпрос;
 • оптимално систематизирана научна учебна информация, поднесена по подходящ за възрастта начин;
 • рубриката Ключови думи;
 • рубриката Основни изводи синтезирано представя основното знание по темата;
 • рубриките Добре е да знаем и Още нещо за… предлагат допълнителна информация, свързана с изучаваното в темата;
 • рубриките Можете да се справите сами и Помислете и отговорете представят по интересен начин възможностите за контрол и проверка на овладяното учебно съдържание;
 • богат снимков материал.

В уроците за упражнения са включени различен тип задачи, илюстративен и графичен материал, стъпки за изпълнение на различни дейности. Задачите са разработени за самостоятелна и екипна работа на учениците за придобиване на умения и компетентности по отделни теми. В шестте теми са обхванати дейности, заложени в учебната програма. Изпълнението им гарантира покриване на ключовите компетентности като очаквани резултати.

Изпълнението им дава възможност за реализиране на междупредметни връзки с всички учебни предмети в 9. клас.
Уроците за преговор и обобщение включват набор от задачи, изискващи извеждане на важни изводи и припомняне на основни понятия.

Уроците са разработени така, че да може да се прилагат различни интерактивни техники, както и учениците да могат да работят самостоятелно, в екип или група. Дава се възможност за използване на ИКТ.
 

Учебникът е ценен помощник на ученика в разгадаването на света около него и обогатяването на географските му знания и компетентности.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

География и икономика за 9. клас / втора част на 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: проф. д-р Румен Пенин, доц. д-р Тони Трайков, гл. ас. Димитър Желев ,Валентина Стоянова
Страници: 144
ISBN: 978-954-18-1236-5

Учебникът е основната част от учебно-методическия комплект по география и икономика за 9. клас. Стремежът на авторите е да се осигури възможност за по-лесното предаване на знания от учителя на ученика, като се включат съвременни интерактивни методи на преподаване и учене.
Той дава възможност за постигане на Държавните образователни стандарти за учебно съдържание и заложените в учебната програма по география и икономика за 9. клас компетентности като очаквани резултати от обучението.
Учебникът се отличава с ясната си структура, с богатия си методически апарат и разнообразните си илюстрации.
Учебникът отговаря на новата учебна програма по география и икономика за 9. клас по отношение на:

 • вида, броя и съдържанието на темите;
 • последователността при представяне на темите от учебното съдържание;
 • съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

 Учебният материал е разпределен в три раздела:

 • Население и политическа карта
 • Световно стопанство
 • Регионална география

Уроците за нови знания са разработени чрез:

 • ключов за темата въпрос;
 • оптимално систематизирана научна учебна информация, поднесена по подходящ за възрастта начин;
 • рубриката Ключови думи;
 • рубриката Основни изводи синтезирано представя основното знание по темата;
 • рубриките Добре е да знаем и Още нещо за… предлагат допълнителна информация, свързана с изучаваното в темата;
 • рубриките Можете да се справите сами и Помислете и отговорете представят по интересен начин възможностите за контрол и проверка на овладяното учебно съдържание;
 • богат снимков материал.

В уроците за упражнения са включени различен тип задачи, илюстративен и графичен материал, стъпки за изпълнение на различни дейности. Задачите са разработени за самостоятелна и екипна работа на учениците за придобиване на умения и компетентности по отделни теми. В шестте теми са обхванати дейности, заложени в учебната програма. Изпълнението им гарантира покриване на ключовите компетентности като очаквани резултати.

Изпълнението им дава възможност за реализиране на междупредметни връзки с всички учебни предмети в 9. клас.
Уроците за преговор и обобщение включват набор от задачи, изискващи извеждане на важни изводи и припомняне на основни понятия.

Уроците са разработени така, че да може да се прилагат различни интерактивни техники, както и учениците да могат да работят самостоятелно, в екип или група. Дава се възможност за използване на ИКТ.
 

Учебникът е ценен помощник на ученика в разгадаването на света около него и обогатяването на географските му знания и компетентности.