География и икономика за 7. клас

Автори: проф. д-р Румен Пенин, доц. д-р Тони Трайков, гл. ас. Димитър Желев, Валентина Стоянова
Цена: 21,68 лв.
Страници: 196
ISBN: 978-954-18-1224-2

Описание

Учебникът е основната част от учебно-методическия комплект по география и икономика за 7. клас. Стремежът на авторите е да се осигури по-леко предаване на знания от учителя на ученика, като се включат съвременни интерактивни методи на преподаване и учене.  

Учебникът гарантира постигане на Държавните образователни стандарти за учебно съдържание и заложените в учебната програма по география и икономика за 7. клас компетентности като очаквани резултати от обучението.

 

Учебникът по география и икономика за 7. клас се отличава с ясна структура, богат методически апарат и разнообразни функционални илюстрации.

 

 

Той отговаря на новата учебна програма по география и икономика за 7. клас по отношение на:

 

 •  вида, броя и съдържанието на темите от учебното съдържание; 
 • последователността при представяне на темите от учебното съдържание;
 • съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията. 

Учебният материал е разпределен в три раздела:

 • Европа
 • Балкански полуостров
 • България

Уроците за нови знания са със следната структура:

 • въвеждащ ключов въпрос или задача;
 • основни моменти от учебното съдържание са отделени по подходящ начин;
 • рубриката Ключови думи включва основните нови понятия по темата;
 • рубриките Да научим още за... и Още за географията на…;
 • рубриката Основни изводи;
 • рубриките Добре е да знаем и Още нещо за… включват допълнителни кратки тек­стове, често придружени с илюстрации, които до­пълват или изясняват съдържанието на основния текст;
 • рубриката Въпроси и задачи представя апарата за контрол;
 • богат снимков материал.

В уроците за упражнения са включени различен тип задачи, илюстративен и графичен материал, стъпки за изпълнение на разнообразни дейности.

Разработени са за самостоятелна и екипна работа на учениците за придобиване на умения и компетентности по отделни теми. В 13-те теми са обхванати дейности, заложени в учебната програма. Изпълнението им гарантира покриване на ключовите компетентности като очаквани резултати. Реализират се междупредметни връзки с останалите учебни предмети.

Уроците за преговор и обобщение включват набор от задачи, изискващи правене на важни изводи и припомняне на основни понятия.

Уроците са разработени така, че да може да се прилагат различни интерактивни техники, както и учениците да могат да работят самостоятелно, в екип или група. Дава се възможност за широко използване на ИКТ.

Учебникът е ценен помощник на учениците при лесното и бързо овладяване на учебното съдържание и обогатяването и задълбочаването на географските им компетентности.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

География и икономика за 7. клас

Автори: проф. д-р Румен Пенин, доц. д-р Тони Трайков, гл. ас. Димитър Желев, Валентина Стоянова
Страници: 196
ISBN: 978-954-18-1224-2
Цена: 21,68 лв.

Учебникът е основната част от учебно-методическия комплект по география и икономика за 7. клас. Стремежът на авторите е да се осигури по-леко предаване на знания от учителя на ученика, като се включат съвременни интерактивни методи на преподаване и учене.  

Учебникът гарантира постигане на Държавните образователни стандарти за учебно съдържание и заложените в учебната програма по география и икономика за 7. клас компетентности като очаквани резултати от обучението.

 

Учебникът по география и икономика за 7. клас се отличава с ясна структура, богат методически апарат и разнообразни функционални илюстрации.

 

 

Той отговаря на новата учебна програма по география и икономика за 7. клас по отношение на:

 

 •  вида, броя и съдържанието на темите от учебното съдържание; 
 • последователността при представяне на темите от учебното съдържание;
 • съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията. 

Учебният материал е разпределен в три раздела:

 • Европа
 • Балкански полуостров
 • България

Уроците за нови знания са със следната структура:

 • въвеждащ ключов въпрос или задача;
 • основни моменти от учебното съдържание са отделени по подходящ начин;
 • рубриката Ключови думи включва основните нови понятия по темата;
 • рубриките Да научим още за... и Още за географията на…;
 • рубриката Основни изводи;
 • рубриките Добре е да знаем и Още нещо за… включват допълнителни кратки тек­стове, често придружени с илюстрации, които до­пълват или изясняват съдържанието на основния текст;
 • рубриката Въпроси и задачи представя апарата за контрол;
 • богат снимков материал.

В уроците за упражнения са включени различен тип задачи, илюстративен и графичен материал, стъпки за изпълнение на разнообразни дейности.

Разработени са за самостоятелна и екипна работа на учениците за придобиване на умения и компетентности по отделни теми. В 13-те теми са обхванати дейности, заложени в учебната програма. Изпълнението им гарантира покриване на ключовите компетентности като очаквани резултати. Реализират се междупредметни връзки с останалите учебни предмети.

Уроците за преговор и обобщение включват набор от задачи, изискващи правене на важни изводи и припомняне на основни понятия.

Уроците са разработени така, че да може да се прилагат различни интерактивни техники, както и учениците да могат да работят самостоятелно, в екип или група. Дава се възможност за широко използване на ИКТ.

Учебникът е ценен помощник на учениците при лесното и бързо овладяване на учебното съдържание и обогатяването и задълбочаването на географските им компетентности.