Вики и Ники – познавателна книжка по български език и литература за 4. подготвителна възрастова група

Автори: Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова
Цена: 11,30 лв.
Страници: 88
ISBN: 978-619-215-228-4; 978-954-18-1250-1

Описание

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена за деца от четвърта подготвителна възрастова група на детската градина и училището. Тя напълно отговаря на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН.
Учебното съдържание обхваща всички ядра на направлението и чрез многообразието от теми дава възможност да се реализират очакваните резултати и да се постигнат трайни знания. Предвидените практически задачи водят до естествено овладяване на българския език и развиват комуникативните възможности на децата. Основен образователен акцент е овладяването на българския език и развитието на общоучебните умения на детето преди постъпването му в първи клас.
Кратките текстове към всяка тема насочват педагога към технологията на ситуацията и са предназначени за четене от възрастен. Пиктограмите са зрителен ориентир за детето, те го насочват към конкретна дейност и формират умение за възприемане на инструкция чрез знак.
За регистриране на постиженията на детето в началото и в края на учебното време са предвидени задачите и упражненията от рубриката „Вече знам“, които се провеждат в рамките на планираните педагогически ситуации, в естествена среда и едновременно с цялата група.
Познавателната книжка по Български език и литература от системата „Вики и Ники“ изгражда основата на компетентностите по български език в контекста на единното формиране на ключовите компетентности и подпомага учителя в работата му за постигането на функционална грамотност, необходима за социалната реализация на бъдещите първокласници.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Вики и Ники – познавателна книжка по български език и литература за 4. подготвителна възрастова група

Автори: Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова
Страници: 88
ISBN: 978-619-215-228-4; 978-954-18-1250-1
Цена: 11,30 лв.

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена за деца от четвърта подготвителна възрастова група на детската градина и училището. Тя напълно отговаря на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН.
Учебното съдържание обхваща всички ядра на направлението и чрез многообразието от теми дава възможност да се реализират очакваните резултати и да се постигнат трайни знания. Предвидените практически задачи водят до естествено овладяване на българския език и развиват комуникативните възможности на децата. Основен образователен акцент е овладяването на българския език и развитието на общоучебните умения на детето преди постъпването му в първи клас.
Кратките текстове към всяка тема насочват педагога към технологията на ситуацията и са предназначени за четене от възрастен. Пиктограмите са зрителен ориентир за детето, те го насочват към конкретна дейност и формират умение за възприемане на инструкция чрез знак.
За регистриране на постиженията на детето в началото и в края на учебното време са предвидени задачите и упражненията от рубриката „Вече знам“, които се провеждат в рамките на планираните педагогически ситуации, в естествена среда и едновременно с цялата група.
Познавателната книжка по Български език и литература от системата „Вики и Ники“ изгражда основата на компетентностите по български език в контекста на единното формиране на ключовите компетентности и подпомага учителя в работата му за постигането на функционална грамотност, необходима за социалната реализация на бъдещите първокласници.