Биология и здравно образование за 7. клас

Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова
Цена: 12,24 лв.
Страници: 160
ISBN: 978-954-18-1226-6

Описание

Учебникът по биология и здравно образование за 7. клас осигурява реална възможност за  реализиране на определените в Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в учебната програма по биология и здравно образование за 7. клас очаквани резултати и постижения от учениците. Той е основно средство за овладяване на знания и умения и за формиране на заложените в учебната програма ключови компетентности, свързани със структурата, жизнените процеси и класификацията на организмите, както и взаимоотношенията им със средата. Учебното съдържание е организирано в четири основни раздела: „Многообразие и класификация на организмите“, „Едноклетъчни организми“, „Многоклетъчни организми“, „Устойчиво развитие и здравословен начин на живот“. Учебникът съдържа оптимално структурирани и систематизирани теми, свързани с основни знания за петте царства организми, за биоразнообразието и устойчивото развитие, за връзката между състоянието на околната среда и представители на различните царства организми със здравето на човека.

Учебникът съдържа уроци:

 • за нови знания – 42;
 • за преговор и обобщение – 8;
 • за практически дейности – 9;
 • за дискусии, дебати, семинари – 5;
 • за контрол и оценка – 5
 • за упражнения – 2.

В края на всяка тема са разработени въпроси и задачи, с помощта на които може да се извърши проверка на знанията. Те помагат за формиране на умения за прилагането им в различни ситуации.

Темите за практически дейности осигуряват приложението на придобитите знания и формирането на различни умения.

Системата за самооценка в края на учебника предоставя възможност за създаване на реална представа за равнището на придобитите знания и умения.

Богатият илюстративен материал – изображения, схеми, таблици, функционално подпомага създаването и поддържането на интерес у учениците, както и стимулирането на познавателната им активност.

Учебникът е основната част от учебния комплект, която е натоварена със задачата да развива и обогатява биологичните компетентности на учениците и да ги подпомогне в ориентирането и възприемането на заобикалящия ги природен свят.

 

 

 

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Биология и здравно образование за 7. клас

Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова
Страници: 160
ISBN: 978-954-18-1226-6
Цена: 12,24 лв.

Учебникът по биология и здравно образование за 7. клас осигурява реална възможност за  реализиране на определените в Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в учебната програма по биология и здравно образование за 7. клас очаквани резултати и постижения от учениците. Той е основно средство за овладяване на знания и умения и за формиране на заложените в учебната програма ключови компетентности, свързани със структурата, жизнените процеси и класификацията на организмите, както и взаимоотношенията им със средата. Учебното съдържание е организирано в четири основни раздела: „Многообразие и класификация на организмите“, „Едноклетъчни организми“, „Многоклетъчни организми“, „Устойчиво развитие и здравословен начин на живот“. Учебникът съдържа оптимално структурирани и систематизирани теми, свързани с основни знания за петте царства организми, за биоразнообразието и устойчивото развитие, за връзката между състоянието на околната среда и представители на различните царства организми със здравето на човека.

Учебникът съдържа уроци:

 • за нови знания – 42;
 • за преговор и обобщение – 8;
 • за практически дейности – 9;
 • за дискусии, дебати, семинари – 5;
 • за контрол и оценка – 5
 • за упражнения – 2.

В края на всяка тема са разработени въпроси и задачи, с помощта на които може да се извърши проверка на знанията. Те помагат за формиране на умения за прилагането им в различни ситуации.

Темите за практически дейности осигуряват приложението на придобитите знания и формирането на различни умения.

Системата за самооценка в края на учебника предоставя възможност за създаване на реална представа за равнището на придобитите знания и умения.

Богатият илюстративен материал – изображения, схеми, таблици, функционално подпомага създаването и поддържането на интерес у учениците, както и стимулирането на познавателната им активност.

Учебникът е основната част от учебния комплект, която е натоварена със задачата да развива и обогатява биологичните компетентности на учениците и да ги подпомогне в ориентирането и възприемането на заобикалящия ги природен свят.