БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СПРАВОЧНИК В ТАБЛИЦИ И СХЕМИ
ЗА УЧЕНИЦИ

Автори: Съставители: Олга Попова, Ирена Неделчева
Цена: 8,00 лв.
Страници: 152
ISBN: 987-954-18-0842-9

Описание

Изданието дава възможност на учениците да разполагат със справочник, в който е събрана, обобщена по теми и систематизирана цялата информация по български език, предвидена за изучаване по учебните програми. Същността на всяко езиково понятие, закономерност или правило е изяснена на достъпен език и е онагледена с примери. Поставен е акцент върху правописните, пунктуационните и правоговорните правила.

Научни редактори на помагалото са: проф. Кирил Димчев и проф. д-р Ангел Петров.

Справочникът съдържа:
• таблици и схеми със систематизирана по теми научна информация по български език;
• алгоритми:
- за различни езикови анализи;
- за създаване на преразкази и съчинения;
- за редактиране на езикови грешки;
• образци за писане на обяви, покани, CV и др.

Справочникът е структуриран в 8 раздела:
• Науки за езика
• Общуване и текст
• Синтаксис
• Морфология
• Лексикология
• Фонетика
• Видове ученически текстове
• Текстове за непряко речево общуване

Справочникът е предназначен за ученици, учители и родители, които могат да го използват в процеса на обучение и при самоподготовка за контролни и класни работи, за конкурсни и приемни изпити, за националното външно оценяване и др. Помагалото ще служи на всички, които искат да си припомнят знания за строежа и функционирането на съвременния български книжовен език и искат да развиват езиковата си култура, да редактират собствени или чужди езикови грешки.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СПРАВОЧНИК В ТАБЛИЦИ И СХЕМИ
ЗА УЧЕНИЦИ

Автори: Съставители: Олга Попова, Ирена Неделчева
Страници: 152
ISBN: 987-954-18-0842-9

Изданието дава възможност на учениците да разполагат със справочник, в който е събрана, обобщена по теми и систематизирана цялата информация по български език, предвидена за изучаване по учебните програми. Същността на всяко езиково понятие, закономерност или правило е изяснена на достъпен език и е онагледена с примери. Поставен е акцент върху правописните, пунктуационните и правоговорните правила.

Научни редактори на помагалото са: проф. Кирил Димчев и проф. д-р Ангел Петров.

Справочникът съдържа:
• таблици и схеми със систематизирана по теми научна информация по български език;
• алгоритми:
- за различни езикови анализи;
- за създаване на преразкази и съчинения;
- за редактиране на езикови грешки;
• образци за писане на обяви, покани, CV и др.

Справочникът е структуриран в 8 раздела:
• Науки за езика
• Общуване и текст
• Синтаксис
• Морфология
• Лексикология
• Фонетика
• Видове ученически текстове
• Текстове за непряко речево общуване

Справочникът е предназначен за ученици, учители и родители, които могат да го използват в процеса на обучение и при самоподготовка за контролни и класни работи, за конкурсни и приемни изпити, за националното външно оценяване и др. Помагалото ще служи на всички, които искат да си припомнят знания за строежа и функционирането на съвременния български книжовен език и искат да развиват езиковата си култура, да редактират собствени или чужди езикови грешки.